LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 08.04.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver innen forskningsadministrasjon med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen på Handelshøyskolen og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 140 ansatte. Fakultetet er organisert i en fakultetsadministrasjon, 4 institutter og et senter for entreprenørskap. De fire instituttene har fagansvar innen økonomi og administrasjon, strategi og ledelse, arbeidsliv og innovasjon og rettsvitenskap.

Fakultetet har følgende 4 institutter:

 • Institutt for økonomi
 • Institutt for rettsvitenskap
 • Institutt for strategi og ledelse
 • Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som kan jobbe tett sammen med våre forskere i arbeidet med å søke ekstern finansiering av forskingsprosjekter, og som skal ha administrativ oppfølging av prosjekter som er tildelt midler. Stillingen vil ha særlig fokus på prosjektøkonomi, oppfølging og rapportering. Den som tilsettes vil være del av fakultetsadministrasjonen og nærmeste leder er fakultetsdirektør.

Arbeidsoppgavene vil være innen:

 • rådgivning og administrativ støtte i utvikling av søknader og budsjett
 • rådgivning og administrativ støtte til styring av igangsatte prosjekter
 • rapportering til EU, NFR og andre finansieringskilder
 • innhente og formidle informasjon om programmer og planlegging og gjennomføring av søkeprosesser
 • administrativ forskningsstøtte generelt
 • støtte fakultetets budsjettprosess og utvikle interne rutiner for prosjektstyring

Stillingen kan bli tillagt nye oppgaver etter avtale med leder.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • relevant arbeidserfaring innen én eller flere av de følgende områder;
  • forskningsadministrasjon
  • økonomistyring
  • prosjektgjennomføring og/eller prosjektadministrasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til fakultetets fagområder
 • erfaring fra samarbeid med relevante eksterne samarbeidspartnere
 • kjennskap til forskningsprogram, eksempelvis EU, NFR og andre eksterne finansieringskilder
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • god prosjekt- og økonomiforståelse
 • erfaring med økonomisystemet Unit 4 eller lignende systemer
 • gode Excel-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og strukturert
 • evne til å håndtere mange oppgaver og detaljer samtidig
 • evne til å ta eierskap til oppgaver og jobbe selvstendig
 • evne til å yte god service og støtte med faglig integritet
 • gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
 • ønske om å bidra til et positivt og spennende arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver), kr. 600.000-670.000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en". Pga høy kvinneandel i administrasjonen, så oppfordres menn til å søke stillingen

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 08.04.2024

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS