LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Innovasjonsrådgiver - UiA Nyskaping Ansatt

Søknadsfrist: 17.01.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling, eventuelt to 50 % midlertidige stillinger, som innovasjonsrådgiver(e) ved UiA Nyskaping Ansatt for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon ved Handelshøyskolen, men ansvarsområdet omfatter hele UiA. Arbeidssted er Campus Kristiansand, men det må forventes reise til og arbeid ved Campus Grimstad,

UiA Nyskaping Ansatt er en strategisk satsning ved Universitetet i Agder (UiA) og har som visjon å akselerere innovasjon blant ansatte ved UiA og å overføre kunnskap fra UiA til samfunnet. Dette gjøres ved å medvirke til et dynamisk og innovativt økosystem, hvor idéer omgjøres til bærekraftige og verdiskapende aktiviteter og kommersialiseringer. UiA Nyskaping Ansatt har fokus på samfunnsinnvirkning (impact) og bidrar med konseptutvikling, forskningssøknader, kommersialisering, IP sikring og verdiskaping.

Stillingen som innovasjonsrådgiver vil inngå i et team av fagfolk innen innovasjon og forretningsutvikling som jobber med utviklingen av UiA Nyskaping Ansatt.

Universitetet i Agder er kjent for et godt forsknings- og undervisningsmiljø med nærhet til studentene og et godt samarbeid med regionalt næringsliv. Gjennom å ha fokus på innovasjon, har universitetet som målsetting å stimulere til mer verdiskaping blant ansatte.

Arbeidsoppgaver

Til stillingenes ansvarsområde hører bl.a.:

 • bistå vitenskapelig ansatte med rådgiving innen ide- og forretningsutvikling, kommersialisering og IPR i alle faser av forskningen, fra søknad til avsluttet prosjekt
 • identifisere og realisere muligheter for kommersialisering og verdiskaping (impact) i de ansattes forskningsresultater
 • videreutvikle en kultur for kommersialisering og kunnskapsoverføring i fagmiljøene
 • øke synligheten av fagmiljøenes innovasjonsaktivitet, herunder utvikle kommunikasjonsmateriale, fasilitere workshops, osv.
 • forretningsutvikling og prosjektstyring av ansattprosjekter
 • realisere forskningsbasert innovasjon i samarbeid med ekstern kommersialiseringsaktør og andre sentrale partnere
 • administrativ oppfølging og dokumentasjon i prosjekter

UiA Nyskaping Ansatt er en relativt ny enhet og organisering og arbeidsoppgaver kan endres.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for stillingen som rådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomi/innovasjon på̊ masternivå̊ (eller tilgrensende fagområder), samt realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for stillingen som seniorrådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomi/innovasjon på masternivå (eller tilgrensende fagområder) med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • kunnskap og erfaring med ide- og forretningsutvikling, samt kommersialiseringsprosesser
 • nyskapende tankesett
 • gode kommunikasjonsferdigheter og være en relasjonsbygger
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • god digital forståelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til økosystemet for nyskaping på Agder

Personlige egenskaper

 • gode rådgivningsevner og interesse for forskning og verdiskaping (impact)
 • sterk gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • resultatorientert
 • serviceinnstilt
 • løsningsorientert
 • evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • inspirerende og tverrfaglig arbeidsmiljø preget av nyskaping og faglig kvalitet
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å kunne påvirke utviklingen på UiA og i regionen
 • stort regionalt nettverk
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, 504 700 – 583 900 brutto pr. år/seniorrådgiver kode 1364, kr. 552 800 - 640 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 17. januar 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • leder for Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon Bjørn-Tore Flåten, e-post: [email protected], tlf. 3814231
 • leder for UiA Nyskaping Ansatt Kristina Walker-Nordlöf, tlf. 40466598, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, personal, Anna Cecilie Færavaag, tlf. 38142414, mobil 974 29 499, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS