LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Chief Information Security Officer - IT-avdelingen

Søknadsfrist: 21.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som Chief Information Security Officer (CISO) og utøvende sikkerhetsansvarlig med tiltredelse snarest. Stillingen er knyttet til IT-avdelingen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Stillingen er todelt, fordelt på 50% som CISO og 50% utøvende sikkerhetsansvarlig for IT-avdelingen. I rollen som CISO har du det strategiske og forvaltningsmessige ansvar for ledelsessystemet for informasjonssikkerhet (LSIS). Du vil også ha en koordinerende funksjon på vegne av UiAs øverste ledelse innenfor fagområdet, samt det utøvende sikkerhetsansvaret knyttet til IT-avdelingen.

I rollen som informasjonssikkerhetsleder utøver du universitetsledelsens ansvar for informasjonssikkerheten ved UiA. Du påser at UiA etterlever gjeldende regelverk blant annet gjennom å revidere og videreutvikle LSIS. Du sørger for at det gis opplæring i praktisk informasjonssikkerhet til UiAs brukere. Stillingen krever et utstrakt samarbeid med UiAs organisasjon, Incident Response Team (IRT), personvernombud og eksterne samarbeidspartnere som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og sektorens cybersikkerhetssenter.

Stillingen inngår i seksjon for Basis IT og samarbeider med andre i IT avdelingen, fakultetene og andre avdelinger med beslektede fagfelt.

Arbeidsoppgaver

 • sikkerhetsadministrasjon og styringssystem
 • ansvar for oppfølging og videreutvikling av LSIS
 • risiko og sårbarhetsanalyser
 • rådgivning og opplæring innenfor fagområdet informasjonssikkerhet
 • hendelseshåndtering i samarbeid med UiAs IRT
 • planlegge og koordinere arbeidet med IRT i samarbeid med IRT-leder.
 • planlegge og gjennomføre årlig øvelse av informasjonssikkerhet i samarbeid med IRT leder og beredskapsledelsen.
 • bistå med rådgivning ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av konkrete sikkerhetsoppgaver, spesielt risikovurderinger og iverksetting av sikringstiltak.
 • årlig rapportere status for UiAs informasjonssikkerhetsarbeid med tilhørende anbefalte tiltak gjennom ledelsens gjennomgang.
 • koordinere informasjonssikkerhetssikkerhetsarbeidet og følge opp personell med dedikerte sikkerhetsoppgaver ved enhetene

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som rådgiver; høyere utdanning på masternivå, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som seniorrådgiver; høyere utdanning på masternivå, samt relevant arbeidserfaring
 • dokumentert relevant erfaring med informasjonssikkerhet, for eksempel risikovurderinger og revisjoner
 • evne til å sette informasjonssikkerhet inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng på tvers av fagområder, samt evne til å tenke strategisk
 • kjennskap til personvernlovgivningen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til, og erfaring med, gjeldende lovverk innen informasjonssikkerhet
 • erfaring med gjeldende lovverk innen personvern
 • erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, kurs i relevante standarder
 • erfaring med internkontroll
 • erfaring med ISO-27001 (LSIS)

Personlige egenskaper

 • initiativ, handlekraft og gode samarbeidsegenskaper
 • evne til helhetlig tenkning på tvers av fagområder
 • flink til å kommunisere ut over eget fagområde.
 • løsnings- og fremtidsorientert
 • strukturert og flink til å planlegge
 • evne til å sette mål for arbeidet ditt og bygge gode relasjoner for å oppnå resultater
 • håndtere stor innflytelse og påvirkningskraft og utvise god vurderingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 580 000-650 000.- brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.10.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Powered by Labrador CMS