LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver / seniorrådgiver ved UiA Karriere

Søknadsfrist: 19.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved UiA karriere som er en del av Utdanningsavdelingen. UiA Karriere støtter studentene i overgangen fra studier til arbeidsliv. Faggruppen består av 3 rådgivere og jobber med å øke studentenes arbeidslivsrelevans gjennom studiene og tilbyr informasjonstjenester og ulike former for karriereveiledning.

Vi søker en initiativrik medarbeider som ønsker å være en pådriver for økt arbeidslivsrelevans i studiene. Som rådgiver/seniorrådgiver vil du arbeide med oppgaver knyttet til den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans og være koordinator for samarbeidsportalen UiA kompetansetorget. Gjennom Kompetansetorget settes akademisk teori i praksis, når studenter og arbeidsliv møter hverandre gjennom oppgavesamarbeid og relevante stillinger.

Stillingen innebærer tett samarbeid med studenter, fagmiljøene og ulike aktører i arbeidslivet. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det forventes også betydelig tilstedeværelse ved Campus Grimstad. Den som tilsettes vil rapportere til seksjonsleder i Utdanningsavdelingen.

Utdanningsavdelingen består av ca. 70 medarbeidere. Avdelingen vil, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, ha ansvar for strategisk utvikling og drift av ulike støttetjenester på utdanningsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • drift og videreutvikling av uia.no/Kompetansetorget og koble henvendelser fra studenter, arbeidsgivere og fagmiljøene
 • samarbeide med fagmiljø og linjeforeninger om arrangementer hvor student og arbeidslivet møtes, og bistå i arbeidet med karrieredager
 • delta i praksisprosjektet til universitetet og bidra i implementering av Arbeidslivsportalen (system for studenter i praksis)
 • følge opp og koordinere avtaler på institusjonsnivå om studentsamarbeid og styrke UiAs relasjoner med nåværende og fremtidige samarbeidspartnere
 • andre oppgaver avhengig av behov og kompetanse

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med arbeid i høyere utdanning
 • god kjennskap til arbeidsliv og arbeidsmarked i regionen
 • erfaring med tjenestedesign og prosessledelse

Stillingen krever høy grad av selvstendighet, og man må kunne håndtere mange oppgaver og prosjekter samtidig.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og erfaring med relasjonsbyggende arbeid
 • resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • evne til strategisk og analytisk tenkning
 • utviklingsorientert og fleksibel

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 490 600 – 555 800 brutto pr. år, eller kode 1364 seniorrådgiver kr. 535 200 – 608 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 19.04.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS