LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver / seniorrådgiver eksternt finansierte utdanningsprosjekter

Søknadsfrist: 03.03.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Regjeringen har satt i gang kompetansereformen Lære hele livet og legger i den sammenheng vekt på å utvikle studietilbud for å møte skiftende behov for kompetanse i samfunnet. Via Diku og andre lyses det ut tilskudd til fleksible utdanninger, kvalitetsforbedrende tiltak i eksisterende utdanninger med mer. Universitetet i Agder har i sin strategi vektlagt at universitetet skal styrke arbeidet med å tilby relevant etter- og videreutdanning, og vi skal utdanne kandidater som er godt forberedt til framtidens samfunn og arbeidsliv. Det er viktig for UiA å nå opp i konkurransen om eksterne midler som vil sette oss enda bedre i stand til å utvikle vår samlede portefølje av utdanninger.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen eksternt finansierte utdanningsprosjekter. Stillingen er knyttet til utdanningsavdelingen, og vil også inngå i et tjenesteteam av medarbeidere som jobber med ulike støttefunksjoner knyttet til ekstern finansiering av både utdannings-, forsknings- og innovasjonsprosjekter. Den som ansettes vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig ansatte ved UiA, og vil rapportere til seksjonsleder i utdanningsavdelingen. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Utdanningsavdelingen er en ny avdeling som vil bestå av ca. 70 medarbeidere. Avdelingen vil, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, ha ansvar for strategisk utvikling og drift av ulike støttetjenester på utdanningsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • holde seg oppdatert om og informere organisasjonen om muligheter for utdanningsfinansiering fra Diku og andre finansieringskilder
 • bistå i planlegging, koordinering, kvalitetssikring og oppfølging av UiA sine utdanningssøknader
 • ved behov bidra i arbeid med forsknings- og innovasjonssøknader
 • bidra i UiAs oppfølging av kompetansereformen Lære hele livet
 • delta i relevante kontaktnett internt og eksternt
 • andre oppgaver avhengig av behov og kompetanse

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som seniorrådgiver kreves i tillegg relevant praksis
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med søknadsprosesser innen utdanning eller forskning eller andre relevante søknadsprosesser
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid
 • det er en fordel om søkeren kan vise til resultater innenfor stillingens ansvarsområder

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • strukturert
 • initiativrik og proaktiv

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 490 600-555 800 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver kr 535 200-597 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 03.03.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS