LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Personvernombud - IT avdelingen

Søknadsfrist: 04.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som personvernombud med tiltredelse snarest.

Ombudets funksjon skal dekke hele UiA sin virksomhet. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Stillingen er organisatorisk plassert i IT avdelingens informasjonssikkerhetsteam som består av 3 personer.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen. Du skal både gi råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Stillingen som personvernombud er en nøytral og uavhengig stilling. Ombudet rapporterer til behandlingsansvarlig som er universitetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter
 • analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket
 • informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverk
 • foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet i virksomheten
 • gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere
 • være UiA’s kontaktpunkt mot datatilsynet
 • kan bli tillagt andre oppgaver som ikke er i konflikt med rollen som personvernombud

Nødvendige kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap, HR, revisjon, samfunnsvitenskapelig eller annet relevant fagområde, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • dybdekunnskap om personvernlovgivningen, personvern og informasjonssikkerhet
 • god skriftlig og muntlige kommunikasjonsevne
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • spesialisering innen personvern eller rettsinformatikk
 • erfaring fra personvern fra statlig virksomhet
 • god IT-forståelse
 • erfaring fra foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • erfaring med saksbehandling fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • integritet
 • evne til å gjøre etiske vurderinger
 • evnen til å motivere resten av virksomheten til å behandle personopplysninger i tråd med regelverket
 • evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, eller kode 1434 rådgiver kr. 553 500-637 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 04.10.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS