LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 11.08.2024

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen ved UIA, er det ledig en 20% fast stilling som professor, tilknyttet Institutt for rettsvitenskap - UiA. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Handelshøyskolen ved UiA er en anerkjent handelshøyskole og internasjonalt akkreditert gjennom AACSB. Handelshøyskolen har ca. 140 ansatte fordelt på 3 institutter; Institutt for rettsvitenskap, Institutt for strategi og ledelse og Institutt for økonomi.

Handelshøyskolen har aktive og produktive forskningsgrupper innenfor rettsvitenskap. Fakultetet har tre bachelorprogrammer, syv masterprogram, ett årsstudium og ett Ph.d.-program, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud.

Institutt for rettsvitenskap har 20 vitenskapelig ansatte og tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen rettsvitenskap. Instituttet har også ansvaret for rettsvitenskapelige emner som inngår i øvrige studieprogram på UiA, og flere tilbud innen etter- og videreutdanning. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning med hovedvekt på sivilprosess og metode
 • Veiledning av masterstudenter

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i rettsvitenskap 
 • Betydelig erfaring med relevante forskningsprosjekter
 • Betydelig undervisningserfaring med hovedvekt på sivilprosess og metode.
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå. 
 • Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA Kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse - Universitetet i Agder (uia.no)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt
 • Evne til å utvikle og tenke tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • God på relasjons- og nettverksbygging
 • Evnen til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer og engasjement for faget

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UIA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 900 000 – 1 000 000 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV 
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner 
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • Ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 11.08.2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Ole Dag Rike, tlf. 38 14 15 48, mobil 90 99 09 73, epost ole.d.rike@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS