Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / førsteamanuensis i ernæring

Søknadsfrist: 17.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som professor/ førsteamanuensis i ernæring. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Denne stillingen er knyttet til Institutt for ernæring og folkehelse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også tre forskningssentra¸ Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må kunne undervise og veilede i ernæringsrelaterte emner på aktuelle studieprogram i fakultetets studieportefølje. Dette omfatter spesielt bachelorprogrammet i ernæring, masterprogrammet i mat og helse (grunnskolelærerutdanningen), masterprogrammet i folkehelsevitenskap og PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på doktorgradsnivå
 • erfaring fra undervisning og forskning innenfor ernæringsfeltet
 • må kunne dokumentere god kommunikasjons – og formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • sterke ferdigheter innen kvantitativ metode, fortrinnsvis på avansert nivå
 • beherske engelsk muntlig og skriftlig

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

Det forventes at den som ansettes vil ta en aktiv rolle både i samarbeid med andre og i å lede forskning og programutvikling innenfor ernæringsfeltet. Instituttet omfatter et toppforskningssenter i ernæring med fokus på kosthold og ernæring i et livsløpsperspektiv (UiA Priority Reseach Center on Lifecourse Nutrition). Det er ønskelig at den som ansettes kan bidra aktivt til å styrke og videreutvikle forskning innenfor dette feltet.

Det er også ønskelig at den som ansettes har erfaring fra tverrfaglig prosjektledelse og større søknadsprosesser. Søkere som kan dokumentere å ha bidratt til å innhente eksterne forskningsmidler vil prioriteres ved rangering.

Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 – 813 400 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • doktorgradsavhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 17. juni 2020.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • instituttleder Anne Selvik Ask, tlf. 38 14 12 82, mobil: 908 48 942, e-post [email protected]
 • leder for toppforskningssenteret Nina C. Øverby, tlf. 38 14 13 24, mobil 99252012, e-post [email protected]
 • dekan Anders Johan W Andersen, tlf. 37 23 37 23, mobil: 481 26 006, e-post [email protected]

Søk stillingen