LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i statsvitenskap

Søknadsfrist: 18.09.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i statsvitenskap, tilknyttet Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, for en periode på 4 år. Arbeidssted er campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag er et akademisk fellesskap som består av rundt 400 studenter, 20 ansatte og to forskningsgrupper. Sentrale forskningstema er offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og ledelse, og instituttet har en særlig ekspertise innenfor flernivåstyring og europeisk integrasjon. Les mer her.

Arbeidsoppgaver

Postdoktorstillingen er hovedsakelig knyttet til instituttets deltakelse i Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL), et nytt forskningssenter for EU og EØS-rett finansiert av Norges forskningsråd og ledet fra Universitetet i Bergen.

Stillingen er også tilknyttet KODEM, med særlig fokus på arbeidet med norsk forvaltningspanel (NFP). Les mer her.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • doktorgrad/ph.d. innen statsvitenskap eller tilsvarende relevant fagområde
 • søkere må legge ved en prosjektskisse med tentativ plan for gjennomføring av eget forskningsarbeid i postdoktorperioden, og som knytter an til målene for forskningssenteret CENTENOL.
 • dokumentert vitenskapelig kunnskap om EU/EØS
 • dokumentert erfaring med å bruke kvantitative metoder
 • evne og vilje til å arbeide i team med forsking og vitenskapelig publisering

Aktuelle søkere må ha innlevert doktoravhandlingen til godkjennelse før søknadsfristen. Avhandlingen må være godkjent før vedtak om ansettelse kan foretas.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, fra ansettelsestidspunktet. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene
 • Det er ønskelig at søkerne har erfaring med survey-forskning

I vurderingen og rangeringen av søkere, vil det særlig legges vekt på prosjektbeskrivelsen og i hvilken grad denne er relevant i forhold til den utlyste stillingen.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 563 900 – 626 100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • inntil fem vitenskapelige arbeider eller annen FoU-virksomhet
 • prosjektbeskrivelse som angir søkerens forskningsplan, problemstilling, og relevans for den utlyste stilling
 • evt. annet

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.09.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Anna Cecilie Eye Færavaag, tel. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post: anna.c.faravaag@uia.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS