LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i helseøkonomi med fokus på økonomisk evaluering av ernæringstiltak tidlig i livet

Søknadsfrist: 04.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig en spennende åremålsstilling som postdoktor (100% stilling) i helseøkonomi med fokus på økonomisk evaluering av ernæringstiltak tidlig i livet. Stillingen er tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 2.5 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet, fortrinnsvis januar 2023.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet Nutrition Now. Scaling up evidence-based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Arendal kommune, Agder fylkeskommune og flere internasjonale universiteter. I prosjektet skal vi tilpasse og implementere allerede utviklede e-læringsressurser om kosthold og ernæring til gravide, sped - og småbarn. Tiltakene retter seg mot barnehager, svangerskapsomsorgen, helsesykepleiere og foreldre eller andre omsorgspersoner med nyfødte og små barn. Formålet med hovedprosjektet er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna i kommunen ved hjelp av den digitale læringsressursen som skal gjøres tilgjengelig i løpet av prosjektperioden. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsressursene implementeres og brukes i oppvekstsektoren (helsesøstre og barnehagepersonell) og blant sluttbrukerne (gravide, foreldre). Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring etter tiltaket.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal ha hovedansvar for den helseøkonomiske evalueringen av tiltakene som gjøres. Kandidaten skal ha ansvar for å 1) vurdere kostnadseffektiviteten av selve implementeringen av tiltaket og 2) estimere kostnadseffektiviteten av potensielle langtidseffekter av ernæringstiltak tidlig i livet, inkludert utvikling av en simuleringsmodell basert på litteratursøk og data fra en fødselskohort. Professor Gabriella Conti fra University College London (UCL) er samarbeidspartner i prosjektet og vil bidra i dette arbeidet.

Postdoktoren vil jobbe aktivt i flere faser av prosjektet og delta i datainnsamling og prosjektutvikling.

Arbeidsoppgavene er:

  • Datainnsamling, dataanalyse og helseøkonomisk modellering
  • Artikkelskriving og publisering av resultater

En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til prosjektleder, professor Nina C. Øverby, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

  • doktorgrad innenfor helseøkonomi eller annet relevant område. Bare søkere som har fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen vil bli vurdert
  • god formidlingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

  • erfaring med kvantitative forskningsmetoder
  • erfaring med store datasett
  • erfaring med simuleringsmodeller
  • erfaring med helseøkonomisk evaluering

Personlige egenskaper

  • fleksibel og samarbeidsorientert
  • selvstendig, strukturert, effektiv og initiativrik
  • sterk gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • deltagelse i det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition
  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 563 900 - 626 100 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • Vitnemål med karakterer
  • Liste over publikasjoner
  • Doktorgradsavhandlingen
  • Eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
  • Motivasjonsbrev for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 04.10.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS