LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Forskningsassistent ved Læringsmiljøsenteret

Søknadsfrist: 05.03.2024

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjentee. 

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og en doktorgradsutdanning. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt forskningssentrene Filiorum - Senter for barnehageforskning og Greenhouse – Centre for environmental humanities. I tillegg er fakultetet en av fem universitetspartnere i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Fakultetet har om lag ¼ av universitetets studentpopulasjon, med 3.300 studenter, og 390 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 130 ansatte tilknyttet senteret.

Spennende jobbmulighet innen barnehageforskning

Om stillingen og forskningsprosjektet

Har du lyst på noen alternative arbeidsdager hvor du får erfaring med å jobbe sammen med barn samtidig som du får innsikt i forskning? Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning er på jakt etter forskningsassistenter for prosjektet SELMA. Dette er midlertidige deltidsstillinger som passer perfekt for både studenter og andre som ønsker å få noe ekstra erfaring.

Forskningsprosjektet SELMA skal utvikle og prøve ut en pedagogisk praksis, kalt SELMA, som skal støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Prosjektet anvender ny forskning og praksiserfaringer til å konkretisere arbeidsmåter innen dette viktige området i Rammeplanen. Mer informasjon om prosjektet finner du på våre nettsider.

Hva består arbeidsoppgavene av?

I 2024 skal det gjennomføres datainnsamlinger hvor det skal samles inn data fra 5-åringer fra ulike barnehager i Rogaland, Oslo og Kristiansand. Vi skal ansette et team med forskningsassistenter som deltar i en eller flere av disse datainnsamlingene. Din oppgave blir å gjennomføre kartlegging av barna ved hjelp av et nettbrett. Du hjelper barna med å lese opp spørsmål, navigere nettbrettet, og bidrar til at barna får en trygg og god opplevelse av kartleggingen. Det medregnes ca. 45 min per barn.

Arbeidstid og -sted

Datainnsamlingen vil bli gjennomført i Rogaland, Oslo og Kristiansand. Forskningsassistentene er velkomne til å delta i en eller flere av disse innsamlingene. Dersom man ønsker å delta i en datainnsamling (eksempel Oslo) er man nødt til å være tilgjengelig alle datoene som er planlagt for det aktuelle stedet, se nedenfor.

Rogaland:

 • Dato: 27.05-31.05 og 03.06-07.06
 • Sted: Vitenfabrikken i Sandnes
 • Arbeidstid: 08.30-15.00 (hver dag)

Har du også mulighet å reise til Haugesund? I tillegg til datainnsamling i Sandnes, skal det også samles inn data fra noen barnehager i Haugesund. Dette blir tirsdag 11.06 på folkebiblioteket i Haugesund. Forskningsassistenter som har mulighet til å hjelpe oss med denne datainnsamlingen vil få gratis reise og opphold. Det blir også utbetalt en reisebonus i tillegg til lønn.

Oslo

 • Dato: 03.06-07.06
 • Sted: Norsk teknisk museum 
 • Arbeidstid: 08.30-14.15 (hver dag)

Kristiansand

 • Dato: 28.08-30.08 og 02.09-05.09
 • Sted: Vitensenter Kristiansand
 • Arbeidstid: 08.30-15.00 (hver dag)

Du vil få god opplæring før datainnsamlingen i løpet av april/mai. Opplæring vil være digital så du velger selv når du ser opplæringsvideoen.

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som forskningsassistent må du være:

 • god i norsk både muntlig og skriftlig
 • hyggelig og imøtekommende med barn
 • trygg på å jobbe med nettbrett
 • nøyaktig og ansvarsfull

Det er en fordel om du har erfaring med å jobbe med barn og med datainnsamling.

Dersom du er ansatt i en barnehage som er påmeldt SELMA og jobber med det eldste barnekullet, er du ikke aktuell for stillingen som forskningsassistent tilknyttet forskningsprosjektet. 

Hvorfor bli forskningsassistent?

Vi tilbyr: 

 • spennende erfaring innenfor forskningsfeltet
 • muligheten for å inngå i et team med motiverte forskere i et godt arbeidsmiljø
 • kr 300 bto pr time
 • betalt opplæring og gratis lunsj
 • arbeidsattest etter endt oppdrag

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på norsk. 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS