Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i nevrologi ved UiO Campus Sør

Søknadsfrist: 20.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Midlertidige 10 % stillinger som universitetslektor i nevrologi ved UiO Campus Sør

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig 10 % stilling som universitetslektor (SKO 1009)i nevrologi ved UiO Campus Sør, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Ønsket oppstart august 2024 i tillegg til betalt deltagelse i undervisningsplanlegging mai 2024. Stillingen er et engasjement for å ivareta undervisningsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av pilotprosjektet UiO Campus Sør i samarbeid med Sørlandet Sykehus HF.

Stillingen har varighet på 11 måneder med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted for stillingen vil være Nevrologisk avdeling Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi. Avdelingen har områdefunksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med noe over 300.000 innbyggere via egen slagavdeling i Kristiansand og teleslagstøtte for slagbehandling på sykehus i Arendal og Flekkefjord.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger, 11 slagsenger, 2 observasjonssenger samt variabelt sengetall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, KNF laboratoriet med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser og utreder og behandler pasienter med alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med radiologi og anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid, 24/7 tilbud skal etableres ila to år. Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen. Nevrologisk avdeling ved SSHF har i dag aktiv forskning innen hjerneslag/cerebrovaskulære sykdommer, nevroinflammasjon, flåttbårne sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, polynevropati og hodepine mm.

Mer om stillingen

Undervisningen er knyttet til modul 4 i faget nevrologi på medisinstudiet ved Det medisinske fakultet. Universitetslektorene vil ha ansvar for smågruppeundervisning og ev. forelesninger innenfor ulike deler av nevrologi faget. Nærmere avtale om undervisningsinnhold vil avtales etter søkers kompetanse og UiO Campus Sør undervisningsbehov.

Undervisningsformen krever at den som ansettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Nevrologisk avdeling Kristiansand. Det er derfor et absolutt krav at de som ansettes i universitetslektorstillingene, samtidig innehar stillinger som lege ved nevnte sykehusavdeling.

Ved opphør av nevnte tilknytning som lege ved Nevrologisk avdeling Kristiansandn, vil ansettelsen som universitetslektor også opphøre.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisningsoppgaver, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen. Vi ber derfor om at det fremgår eksplisitt av søknaden hvorvidt søkeren møter dette kravet.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som ansettes har norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha klinisk erfaring innen nevrologi
 • Gjennomført spesialisering i nevrologi vil være en fordel
 • Avlagt doktorgrad vil være meritterende
 • Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har stor interesse for undervisning og som er faglig sterkt motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr 615 700 til kr 657 300 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Campus Sør leder førsteamanuensis Halvor Øygarden, halvor.oygarden@medisin.uio.no, mobil 47621336 
 • HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, svetlana.trofimova@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS