LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førstekonsulent / Rådgiver - Seksjon for internasjonalisering, opptak og læringsmiljø

Søknadsfrist: 21.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Stillingen er knyttet til opptakskontoret og Internasjonalt kontor i Seksjon for internasjonalisering, opptak og læringsmiljø i Utdanningsavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men noe arbeid på Campus Grimstad må påregnes.

Utdanningsavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanning, og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA. Opptak til høyere utdanning vil i de kommende årene gjennomgå endringer i form av planlagt innføring av et felles nasjonalt opptak til masterprogram høsten 2023.

Den som ansettes vil ha hovedansvar for oppgaver relatert til arbeidet med saksbehandling og oppfølging av internasjonale gradsstudenter. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver i seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • bidra i arbeidet med markedsføring av UiAs studietilbud til internasjonale søkere
 • administrere og koordinere opptak av internasjonale studenter samt behandle og følge opp søknader
 • bidra til å utvikle, effektivisere og kvalitetssikre oppgaver knyttet til studentopptak
 • veilede og støtte internasjonale søkere i søknadsprosess
 • følge opp internasjonale studenter under studieoppholdet på UiA
 • administrere inn- og utbetaling fra internasjonale studenter
 • ajourføring av studieadministrative systemer
 • andre oppgaver innenfor seksjonens og Utdanningsavdelingens saksområder, særlig når samordnet masteropptak er innført

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som førstekonsulent; høyere utdanning på bachelornivå, samt relevant arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning på bachelornivå, liksom relevant høyere utdanning eventuelt kan kompensere for kravet om relevant arbeidserfaring
 • for ansettelse som rådgiver; relevant utdanning på masternivå, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • interkulturell kompetanse
 • erfaring med veiledning og informasjonsformidling
 • erfaring i bruk av studieadministrative saksbehandlingssystemer

Personlige egenskaper

 • evne til selvstendig arbeid
 • like struktur og systematikk
 • samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • initiativrik og utviklingsorientert, tar ansvar og har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1408 førstekonsulent, eller kode 1434 rådgiver kr. 454 200 – 563 900 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.10.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS