LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder ved Institutt for ernæring og folkehelse

Søknadsfrist: 10.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100% åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse for en periode på fire år fra 1.januar 2023. Arbeidssted er Kristiansand.

Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Fakultetet har et felles phd-program med stipendiater fra alle instituttene, og har tre aktive forskningssentre. Instituttet for ernæring og folkehelse har et aktivt forskningsmiljø.

Instituttet har ca. 20 faste stillinger, i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold (stipendiater, postdoktor., bistillinger, timelærere etc.).

Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders oppgave omfatter utdannings- og forskningsledelse og generell faglig ledelse av instituttet. Se instrukser, mandat og funksjonsbeskrivelser for instituttleder. Instituttet er involvert i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanning.

Instituttleder vil rapportere til dekan og fakultetsdirektør. Studieprogramledere og forskningsgruppeledere vil være instituttlederes nære medarbeidere. Instituttet har også ansvar for universitetets prioriterte forskningssenter «mat og ernæring i et livsløpsperspektiv», og instituttleder vil samarbeide tette med ledelsen av senteret. Instituttleder vil også arbeide i nært samarbeid med fakultetsadministrasjonen som samlet har ca. 23 ansatte, samt mot universitetets fellesadministrasjon.

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder i løpet av tilsettingsperioden. Den som ansettes vil få mulighet til å ha inntil 40% vitenskapelig arbeid som en del av stillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

  • vitenskapelig kompetanse på minimum førstenivå innenfor relevante fagområder
  • relevante ledererfaringer
  • organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenking

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

  • evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgaver
  • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
  • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10. august 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS