LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder ved fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer

Søknadsfrist: 10.01.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 50 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Ønsket tiltredelse 1. august 2024

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 130 faste ansatte og er organisert med en administrasjon med 38 ansatte og fire institutter med ca. 90 vitenskapelige ansatte. Disse instituttene er:

 • Institutt for informasjonssystemer
 • Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
 • Institutt for statsvitenskap og ledelse

Instituttene har alle studietilbud innen sine fagområder på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Institutt for informasjonssystemer har 31 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold (stipendiater, forskere, bistillinger, timelærere etc.). Instituttet tilbyr årsstudium, bachelor-, master- og ph.d.-grad i informasjonssystemer og masterstudium i cybersikkerhet. Instituttet tilbyr også undervisning i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk, etter- og videreutdanning (EVU) i informasjonssystemer og i ledelse, samt for grunnskolelærerutdanningen. Instituttets ansatte deltar i tre tverrfaglige forskningssentre, samt ulike forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders oppgaver omfatter utdannings- og forskningsledelse og generell faglig ledelse av instituttet, les mer her. Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders nære medarbeidere. Det er også ansatt en instituttlederstøtte i 100 % stilling til å bistå instituttleder. Instituttleder vil rapportere til dekan. Instituttleder vil arbeide i nært samarbeid med fakultetsadministrasjonen og mot universitetets øvrige administrative enheter.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe. 

Nødvendige kvalifikasjoner

 • vitenskapelige kompetanse på minimum førstenivå innenfor et av instituttets fagområder
 • gode lederegenskaper og evne til å håndtere og lede endring
 • evne til å tenke helhetlig
 • god organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenking

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å sette seg raskt inn nye arbeidsoppgaver
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder, kr. 915 000 – 960 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Se instruks for stillingen her.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 10.01.2024

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål som gjelder søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS