Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i medievitenskap

Søknadsfrist: 10.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en 100 % stilling som postdoktor i medievitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag for en periode på to år. Arbeidssted er Campus Kristiansand og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 50 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og oversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Postdoktorstillingen inngår i forskergruppa for Kommunikasjons- og medieforskning, og den skal knyttes til det nystartede prosjektet Science Communication in the Digital Public. Den som tilsettes, skal forske og publisere på ett av prosjektets definerte temaer, nemlig den offentlige samtalen omkring vitenskapens rolle i samfunnet, med fokus på dynamikken i denne samtalen slik den utfoldes mellom ulike aktører på ulike digitale medieplattformer. Aktuelle søkere bes ta kontakt med UiA for mer informasjon om prosjektet, se kontaktinformasjon nederst.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat .

Søkere må ha doktorgrad i medievitenskap, språkvitenskap eller tilsvarende relevant fagområde. Aktuelle søkere må ha innlevert doktoravhandlingen til godkjennelse før søknadsfristen. Avhandlingen må være godkjent før vedtak om ansettelse kan foretas. Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.

Dokumentert vitenskapelig publisering ut over doktoravhandlingen og erfaring fra eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid og gjennomføring) vil tillegges vekt i vurderingen av søkerne.

Arbeidsspråket for prosjektet er norsk, og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Den som tilsettes, må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring med å forske på digitale medier er en fordel. Det samme er kjennskap til diskursanalyse.

Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dennes relevans.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Gode organisatoriske egenskaper
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 573 100 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Prosjektskisse med framdriftsplan (inntil 5 sider)
 • Inntil 10 vitenskapelige publikasjoner (inkludert doktoravhandlingen)

Søkere må legge ved en prosjektskisse på inntil fem sider med plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.09.20

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Sevleta Memic, [email protected], tlf. +47 38 14 20 94, mobil +47 951 83 570

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS