Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i utviklingsstudier

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA er Norges eldste fagmiljø innen utviklingsstudier. I tillegg til utviklingsstudier omfatter instituttet en stab– og fagportefølje innen samfunnsgeografi, samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Instituttets fagstab består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring innen fattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør, rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk, sosial mobilisering, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, stedsutvikling og deltakelsesprosesser. Vi har per i dag 13 fast ansatte, 10 stipendiater og 1 post-doc.

Arbeidsoppgaver

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ønsker å øke staben knyttet til forsking og undervisning i utviklingsstudier. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr to bachelorprogram; et i utviklingsstudier og et i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Det tilbyr også en master i global utvikling og samfunnsplanlegging med to ulike spesialiseringer, samt ph.d.-program.

Vi ser etter søkere med solid kompetanse innen viktige utviklingstema som globalisering, fattigdom, sosial ulikhet, sivilsamfunn og kjønn, samt med god kompetanse på forskningsmetode. Søker vil undervise både på bachelorprogrammet og på masterprogrammet. Vi ser etter noen som evner å dra linjer mellom mikro- og makrotilnærminger til utviklingsfeltet, som kan bidra til fornyelse og jobbe på tvers av fag. Vi ønsker også en person med solid erfaring fra feltarbeid i land i Sør. Vi leter særlig etter deg som er opptatt av sikre god sammenheng mellom studier og forskning, som kan tenke innovativt knyttet til undervisning og institusjonelt samarbeid og som kan påta seg faglige koordineringsoppgaver, som for eksempel å være studieprogramkoordinator.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

 • Ph.d.-grad fra norsk eller akkreditert utenlandsk universitet, helst innen utviklingssstudier, men tilstøtende samfunnsvitenskapelige fagområder er også av interesse
 • Bred praktisk felterfaring fra det globale sør

Ønskede kvalifikasjoner

 • Internasjonal publisering, gode internasjonale nettverk og erfaring fra internasjonalt samarbeid vil bli vektlagt
 • Den som ansettes må kunne bidra til instituttets langsiktige utvikling av forskingsfelt og profil
 • Erfaring fra å søke ekstern finansiering
 • Dokumentert erfaring fra undervisning vektlegges
 • Erfaring fra veiledning av studenter og utvikling av nye kurs
 • Noe erfaring med koordinering av studieprogram er ønskelig

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Ettersom stillingen innebærer undervisning på instituttets bachelor- og masterstudier i utvikling er det ønskelig at kandidaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er engasjert i faget
 • Opptatt av undervisning og formidling
 • Verdsetter å jobbe i team
 • Ønsker å bosette deg på Sørlandet og som vil bidra til å bygge et spennende faglig miljø.

Samarbeidsevne og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011, førstemanuensis kr, 573.100 - 691.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

En omfattende vurdering av søkerens vitenskapelige kvalifikasjoner vil ligge til grunn for tilsetting i stillingen. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets behov. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. august 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen