LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i organisasjonsutvikling og ledelse

Søknadsfrist: 25.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig en treårig midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis i organisasjonsutvikling og ledelse med særlige ansvar innen etter- og videreutdanning. Stillingen er for tiden tilknyttet Institutt for strategi og ledelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Undervisning på og utenfor Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. Handelshøyskolen tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i økonomi og administrasjon (eMBA), flere bachelor- og masterprogram, samt et PhD-program. Handelshøyskolen har forskere på høyt internasjonalt nivå innen ulike fagområder og har aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.

Institutt for strategi og ledelse er lokalisert på Campus Kristiansand. Instituttet har sammen med de øvrige instituttene ansvar for undervisning på de fleste studieprogram ved Handelshøyskolen og har aktive forskere innen alle sine fagområder.

Arbeidsoppgaver

Handelshøyskolen ser etter personer som vil bidra til

 • kvalitet i og utviklingen av våre etter- og videreutdanningsprogram
 • økt samhandling med næringsliv og forvaltning i regionen
 • gi undervisning, mentoring og samarbeid med kollegaer

Nødvendige kvalifikasjoner

 • ph.d. innnen fagområdet organisasjonsutvikling og ledelse
 • kunnskap innen endringsledelse og lederskap i organisasjoner med økende grad av digitalisering av arbeidsoppgaver, samhandling og prosesser
 • erfaring fra etter- og videreutdanningsaktivitet
 • undervisningserfaring innen fagområdet
 • dokumenterbar omfattende forskning og utviklingsarbeid innen relevant fagområde
 • svært gode kommunikasjonsevner

Kriterier for midlertidig ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillingen som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • kreativ
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • stor arbeidskapasitet
 • betydelig fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis, kr 590 000 - 704 800 bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • kopier av vitnemål
 • liste med referanser og kontaktinformasjon for disse
 • CV med komplett oversikt over vitenskapelige publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • liste over pågående forskning inkludert arbeider i reviewprosess
 • en oppsummering på inntil tre sider av forskningsinteresser og pågående forskning
 • en oppsummering på en side om undervisningsfilosofi og -tilnærming
 • liste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/ eller publikasjoner
 • en oversikt over tidligere underviste emner, samt evalueringer av emner undervist i nyere tid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 25.10.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Bjørn-Tore Flåten, e-post [email protected] tlf. 38 14 00 00, mobil 932 56 506.

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS