Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor i IKT sikkerhet

Søknadsfrist: 18.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig inntil 3 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i IKT sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 10 professorer, 9 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 8 universitetslektorer, 12 postdoktorer og om lag 20 stipendiater.

Arbeidsoppgaver

Hovedfokus for stillingene er undervisning på vårt masterprogram i sikkerhet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Dokumentert kompetanse innen minst 2 av følgende områder er ønsket:

 • Programvaresikkerhet
 • Skadevareanalyse
 • Etisk hacking og penetrasjonstesting
 • Sikkerhet og personvern innen kunstig intelligens
 • Hardware-nær sikkerhet (f.eks. TrustZone, TPM, TEE)
 • Kritisk IKT-infrastruktur beskyttelse
 • Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)
 • CERT/CSIRT kompetanse (håndtering av sikkerhetsbrudd)
 • Inntrengingsoppdagelse- og beskyttelse (IDS/IPS)
 • Kommunikasjonssikkerhet og sikkerhetsprotokoller

Ved ansettelsene vil det bli tillagt vekt at flest mulig av fagområdene dekkes.

Noen av temaene er underlagt eksportkontroll eller andre begrensninger. Søkere som ikke er statsborgere av Norge, Australia, New Zealand, Japan, Sverige eller Nato-land, tilfredsstiller ikke kravene.

Bred sikkerhetsfaglig kompetanse- og erfaring er en fordel. For ansettelse som førsteamanuensis kreves det minimum doktorgrad innen sikkerhet. For ansettelse som førstelektor kreves en relevant masterutdanning og kvalifikasjoner fra utviklingsarbeid, relevant prosjektarbeid og/eller undervisning.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk, men bruk av engelsk vil også kunne være aktuelt. Kandidater må kunne undervise på norsk/et skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevnerbåde skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år, eller kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse gjennomføres i henhold til lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner (for søkere til førsteamanuensis stilling)
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (for søkere til førsteamanuensis stilling)
 • Et notat med beskrivelse av hvilken erfaring søkerne har fra sine fagområder (krav for søkere til førstelektorstilling)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.09.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen