LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / førsteamanuensis i multimedia og bruk av teknologi

Søknadsfrist: 02.07.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. 

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 20 % stilling som professor/førsteamanuensis i multimedia og pedagogisk bruk av IKT, tilknyttet Institutt for IKT. Stillingen ligger organisatorisk inn under Fakultet for teknologi og realfag/Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Arbeidsoppgavene er tilknyttet UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) i Utdanningsavdelingen. Den som ansettes vil bidra med å inspirere ansatte til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen gjennom kurs og utviklingsarbeid

Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men opplæring/kursvirksomhet foregår også ved Campus Kristiansand.

Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle ny didaktikk og nye metoder for bruk av teknologi i høyere utdanning
 • Ansvar for undervisning i bruk av teknologi i høyere utdanning ved universitetspedagogiske kurs
 • Bidra i utvikling av kurs i universitetspedagogikk
 • Forskning på bruk av teknologi i høyere utdanning
 • bidra til at KI (kunstig intelligens) kan anvendes i forbindelse med undervisning og vurdering
 • Veiledning av ansatte i bruk av utdanningsteknologi
 • Deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter med interne/eksterne samarbeidspartnere

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Kompetanse og erfaring i bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • Utdanningsfaglig kompetanse i pedagogikk eller tilsvarende
 • Erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Forskningskompetanse på områder som er relevante for stillingen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap og ferdigheter i både praktisk og teoretisk undervisning, samt læreprosesser innen høyere utdanning

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsverktøy
 • Erfaring med tverrfaglig forskning og undervisning

Personlige egenskaper

 • Trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Samarbeidsevne og gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Nytenkende og interesse for utvikling
 • Selvstendig, fleksibel og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr. 800 000-980 000 brutto pr. år, eller kode 1011 førsteamanuensis, kr. 730 000-850 000 brutto pr. år (i 100 % stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv 
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner 
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 02.07.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS