Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøving / idrettsfag

Søknadsfrist: 28.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving/idrettsfag. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal involveres i undervisning på grunnskolelærerutdanningen, master med fordypning i kroppsøving, lektorutdanning i idrettsfag, samt vår praktisk-pedagogisk utdanning. Vedkommende skal undervise i kroppsøvingsdidaktiske emner. Undervisning i andre idrettsrelaterte emner kan også være aktuelt. Veiledning av masterstudenter og eventuelt PhD-stipendiater må påberegnes. Den som ansetts forventes å starte opp, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter med skolen som arena og kroppsøving som forskningsfelt.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes skal involveres i undervisning på grunnskolelærerutdanningen, master med fordypning i kroppsøving, lektorutdanning i idrettsfag, samt vår praktisk-pedagogisk utdanning. Vedkommende skal undervise i kroppsøvingsdidaktiske emner. Undervisning i andre idrettsrelaterte emner kan også være aktuelt. Veiledning av masterstudenter og eventuelt PhD-stipendiater må påberegnes. Den som ansetts forventes å starte opp, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter med skolen som arena og kroppsøving som forskningsfelt.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master eller hovedfag i kroppøving eller idrettsvitenskap, eller utdanningsvitenskap/ pedagogikk med innretning mot kroppsøving
 • Prosjekterfaring fra forskningsprosjekter med barn og unge og/eller skolen som arena
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole/universitet

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD i kroppsøving, utdanningsvitenskap/pedagogikk, idrettsvitenskap eller tilsvarende
 • Erfaring fra arbeid som lærer i kroppsøving eller idrettsfag i grunn- og/eller videregående skole
 • Veiledererfaring på masternivå
 • Prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter
 • Nasjonalt/Internasjonalt kontaktnettverk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 - 813 400 bto pr år, kode 1532 dosent kr 691 400 - 813 400 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bro pr år, kode 1198 førstelektor kr 552 800 - 667 200 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og eventuelt doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 28. oktober 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 90 98 97 65, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Hilde Lohne-Seiler, tlf. 38 14 12 89, mobil 96 51 79 80, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS