LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i arbeidslivsrelasjoner og personalledelse / HR

Søknadsfrist: 04.12.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i arbeidslivsrelasjoner og personalledelse/HR tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultet.

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av fremtidens kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad. Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, som er AACSB-akkreditert, har ca. 2000 studenter, 100 vitenskapelige ansatte, 50 stipendiater og 25 ansatte i administrasjonen. Fakultetet er organisert i 4 institutter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, rettsvitenskap og entreprenørskap og innovasjon, på bachelor- og masternivå. Fakultetet har doktorgradsutdanning med spesialisering i International Business. Det tilbys også en rekke etter- og videreutdanningsemner i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master in Business Administration). Handelshøyskolen har god søknad til studiene.

Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon er lokalisert på Campus Grimstad. Instituttet har sammen med de øvrige instituttene ansvar for undervisning på de fleste studieprogram ved Handelshøyskolen og har aktive forskere innen alle sine fagområder.

Arbeidsoppgaver

Personalledelse og HR (Human Resources) er et av satsingsområdene til Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Instituttet søker motiverte kollegaer som kan styrke vår undervisning innen personalledelse og HR i en norsk kontekst.

Kandidatene bør ha en god forståelse av personalledelse og HR. I tillegg bør søkeren kunne bidra til å videreutvikle undervisningstilbudet innen en eller flere av følgende områder:

 • Arbeidslivsrelasjoner med spesiell vektlegging av den norske samarbeidsmodellen og det kollektive partssamarbeid med tilhørende institusjoner, aktører og spilleregler
 • Motivasjon og kompetanseutvikling i organisasjoner

Det er også ønskelig at søkere har forskningserfaring og kompetanse til å undervise i metode på bachelornivå.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon har et tverrfaglig miljø med forskere fra en rekke samfunnsvitenskapelig disipliner som jobber innenfor ulike forskningstradisjoner. Stillingen vil inngå i en faggruppe med hovedfokus på HR og arbeidsliv. Vi forventer at den rette kandidaten bruker sin erfaring fra praksis og/eller forskningskompetanse for å bidra til utvikling av programmet gjennom undervisning, ansvar for studieprogramledelse og forskning og forskningsformidling. Det er også en forventning om at kandidaten etter ansettelse opprettholder og videreutvikler sine eksterne relasjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller høyere.
 • God kjennskap til norsk arbeidsliv med dens reguleringer.
 • Faglig tyngde, og kunne undervise i, ett eller flere av temaene nevnt over.
 • Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra praktisk HR-arbeid, ledererfaring med personalansvar, eller erfaring fra partssamarbeidet.
 • Erfaring med forskning.
 • HMS og arbeidsmiljø, herunder håndtering av konflikter
 • Organisasjonspsykologi

Praksiserfaring og/eller erfaring med forskning vil veie tungt ved vurdering av kandidatene.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging
 • Evne til å skape refleksjon blant studenter i undervisningen
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og i gruppe

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510 kode 1011 førsteamanuensis, kr 650 000 – 750 000 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 650 000 – 750 000 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 600 000 – 690 000 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 04.12.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Bjarte André Mjåseth, tlf. 38 14 27 04, mobil 415 12 326, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS