Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen veiledningspedagogikk

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig 1-2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand og desentralisert i skoler i Agder-området. Det kan også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.

Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og 13 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.- program. «Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet» ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk.

I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel veiledningspedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU), tospråklig bachelor og comparative education, samt i master i barnehagekunnskap.

Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentralisert skole- og regional barnehageutvikling (Dekomp- og Rekomp-satsninger).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

· undervisning i veiledningspedagogikk og rådgivning i lærerutdanningene og disiplinfagene

· fagutvikling i samarbeid med lærerutdanningen og andre institutter

· etter- og videreutdanning i veiledningspedagogikk for lærerutdannere i praksisfeltet (barnehage/skole)

· desentralisert skoleutvikling og regional barnehageutvikling, og kontakt med praksisfeltene

· forsknings - og utviklingsarbeid

Den som ansettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må også regne med å ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Den som blir ansatt, kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver. Vedkommende må kunne delta i undervisning, veiledning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at en deltar i relevante forskningsgrupper på instituttet og bidrar til samarbeid på tvers av instituttets fagmiljø.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

• Dokumentert utdannelse på masternivå fortrinnsvis innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende

• fordypning eller etterutdanning i veiledning og/eller rådgivning

• god kjennskap til veilednings- og rådgivningsfeltet

• god kjennskap til ledelse og organisasjonsutvikling

• erfaring fra undervisning, veiledning eller rådgiving knyttet til det norske utdanningssystemet

• kjennskap til det norske utdanningssystemet

• kunnskap om internasjonale trender og forskning på feltet

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Undervisningsspråket er norsk. De som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

• erfaring med veiledning og/eller ledelse fra offentlig og privat sektor

• undervisningserfaring innen veiledningspedagogikk

• erfaring med pedagogisk arbeid i barnehage og/eller skole

• innovative tanker om formidling, og et bredt repertoar av undervisningsformer

• forsknings- og utviklingserfaring fra høgskole/universitet og/eller privat sektor

• erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser og veiledningsteknologi

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

· evner til kommunikasjon og samarbeid

· organisatoriske evner og selvstendighet

· evne til å arbeide systematisk og målrettet

· evne til å ta initiativ

· fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

· varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

· en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

· et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

· moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

· medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kode 1198 førstelektor, kr 615 900 - 691 400 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 594 400-640 200 bto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

· CV

· attester og vitnemål

· liste over publikasjoner

· vitenskapelige arbeider (inntil 5)

· dokumentasjon av didaktisk og annet relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Instituttleder Inger Marie Dalehefte, mobil 904 17 888 e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Seniorrådgiver, personal Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS