Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 01.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor. Stillingen er tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Instituttet tilbyr studier i sosiologi, sosialt arbeid og barnevern på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og gir i tillegg undervisning på barnehage- og lærerutdanningene, som ved Universitetet i Agder er organisert i matrise. Instituttet er i stadig vekst med økende fokus på internasjonalisering og utvikling av forskningsprosjekter. Høsten 2019 startet vi opp en femårig masterutdanning i barnevern

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bli en del av fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og det forutsettes at vedkommende støtter opp om instituttets faglige satsinger innen forsking og utvikling og oppbyggingen av fagmiljøet for øvrig ved å styrke forskningen på områder som er relevante for sosialt arbeid og barnevern. Den som tilsettes vil få sine arbeidsoppgaver tilknyttet instituttets studietilbud, og må påregne undervisning på både bachelor- og masternivå. Den som tilsettes må videre kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet.

Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • vitenskapelig kompetanse på minimum masternivå, men fortrinnsvis på doktogradsnivå
 • kompetanse og kvalifikasjoner innen sosialt arbeid
 • vitenskapelig publisering og erfaring fra forskning og undervisning innen relevante fagfelt

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Den som ansettes må ha kjennskap til den nordiske velferdsmodellen.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
 • kjennskap til feltet fra egen praksis
 • kompetanse og spesialisering i forhold til behovet ved instituttets profesjonsutdanninger
 • veiledererfaring på høgskole-/universitetsnivå

Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering som er relevant for behovet ved instituttets profesjonsutdanninger: sosialt arbeid i velferdstjenester som bl.a. NAV, barnevern, rusomsorg, psykisk helse og eldreomsorg, dessuten marginalisering og minoritetsperspektiver og digitalisering og kommunikasjon i sosialt arbeid.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibel og løsningsorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førstemanuensis/kode 1198 førstelektor kr. 573.100 - 691.400, kode 1009 universitetslektor kr. 504.700 - 563.700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider, inntil 5

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.06.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder, Hilde Terese Drivenes Johannessen, tlf. 38 14 11 49, mobil 930 19 559, e-post [email protected]
 • studieprogramleder Jorunn Gjedrem. Tlf. 38 14 19 39, mobil 951 96 719, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen