Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 05.07.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Institutt for rettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap. Arbeidssted er ved Campus Kristiansand, men undervisning ved Campus Grimstad kan inngå i arbeidsoppgavene.

Institutt for rettsvitenskap er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen som er et fakultet ved Universitetet i Agder. Handelshøyskolen er delt mellom campusene i Kristiansand og Grimstad, og har i overkant av 1700 registrerte studenter. Institutt for rettsvitenskap har ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. I tillegg underviser instituttets ansatte i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i stadig vekst, og består av ca. 12 årsverk fordelt på 18 vitenskapelig ansatte. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. I tillegg arbeides det med utvikling av nye studietilbud.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger forskningsplikt (for førstestillinger), samt undervisningsplikt både i tilknytning til bachelorprogrammet i rettsvitenskap og emner som inngår i studieprogram ved andre enheter ved UiA. Det kan også bli aktuelt med undervisning i emner som tilbys som etter- og videreutdanning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • mastergrad i rettsvitenskap
 • for førstestillinger må også søkerne dokumentere førstekompetanse
 • evne og vilje til å bidra til utviklingen av utdanningstilbudet innen rettsvitenskap og den rettsvitenskapelige forskningen ved Universitetet i Agder.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring med undervisning innen velferdsrett. Ved prioriteringen mellom kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på instituttets undervisningsforpliktelser.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • engasjement rundt faget

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med stor faglig frihet, rom for individuell utvikling
 • mulighet til å bidra til videreutviklingen av den norske juristutdannelsen
 • gode velferdsordninger og en god pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 667 200-741 300 bto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr 667 200-741 300 bto pr år eler kode 1009 universitetslektor kr 605 500-667 200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål
 • relevante attester
 • fullstendig oversikt over eventuell vitenskapelig produksjon og andre relevante aktiviteter
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • en kort redegjørelse for de vedlagte vitenskapelige arbeider
 • bedømmelse av eventuell doktoravhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 05.07.2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, HR, Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499, e-post [email protected]

Søk på stillingen