LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i friluftsliv

Søknadsfrist: 02.12.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i friluftsliv. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU.

Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition).

Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Pr. dato er forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet, er knyttet til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. I tillegg har vi forskningsgruppen PAHLS- Physical Activity and Health across the LifeSpan som startet opp i sommer.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes må kunne undervise i teoretiske og praktiske emner knyttet til friluftsliv i bachelorutdanningen i idrett, på årsstudium i friluftsliv, på det halvårige studiet internasjonalt friluftsliv og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. I tillegg kan det også være aktuelt å bidra med undervisning i uteaktiviteter og nærmiljøfriluftsliv på barnehagelærerutdanningen. Undervisning i andre idretts- og/eller friluftslivsrelaterte emner eller etter- og videreutdanningsemner kan også være aktuelt. Søkeren må også kunne veilede bachelor- og masterstudenter. Det forventes at den som tilsettes kan bidra med relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til fagområdet friluftsliv.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master eller hovedfag i idrett/idrettsvitenskap, friluftsliv, kroppsøving eller tilsvarende
 • Dokumentert utdanning innen friluftsliv tilsvarende minimum årsenhet og eller PPU med en friluftslivsfaglig vinkling
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning innen friluftsliv
 • Dokumentert skriftlig og muntlig engelskspråklig undervisningskompetanse
 • Utstrakt praktisk egenerfaring med friluftsliv

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD i idrettsvitenskap, friluftsliv, kroppsøving eller tilsvarende
 • Prosjekterfaring fra forskningsprosjekter knyttet til temaer innen fagområdet friluftsliv
 • Tur- og friluftsveiledererfaring
 • Veiledererfaring på høgskole-/universitetsnivå
 • Dokumentert kompetanse innen padling, gjerne på instruktørnivå
 • Formell kompetanse og undervisningserfaring i maritime- og kystfriluftlivsaktiviteter som kajakk, seiling og tradisjonelle bruksbåter
 • Grunnleggende basisferdigheter knyttet til allsidig ferdsel i fjellet til ulike årstider

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • God fysisk kapasitet
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan kode 1011 førsteamanuensis/kode 1198 førstelektor, kr 594 300 - 677 600 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 516 100 - 615 800 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og eventuelt doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • Beskrivelse av praktisk egenerfaring med friluftsliv (max to sider)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 2. desember 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS