LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i systemutvikling

Søknadsfrist: 15.12.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i systemutvikling, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire instituttet, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Mer informasjon om fakultetet.

Institutt for informasjonssystemer har 26 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og 11 stipendiater, to i postdoktorstilling og seks i bistilling som professor II. Instituttet tilbyr årsstudium, og bachelor-, master- og phd-grad i informasjonssystemer og et masterstudium i cybersikkerhet i samarbeid med Institutt for IKT. Instituttet tilbyr også undervisning for grunnskolelærerutdanningen og i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk, samt etter- og videreutdanning (EVU) i informasjonssystemer. Mer om instituttet.

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter en førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i informasjonssystemer som primært skal bidra til instituttets undervisning og forskning i systemutvikling. Den som ansettes vil bli en del av fagstaben ved Institutt for informasjonssystemer. Vi forventer at den som tilsettes vil delta i forskningsgruppen i systemutvikling, gjerne også i et av følgende forskningssentre som instituttet samarbeider med; Senter for Digital Transformasjon (CeDIT), Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), eller Senter for e-Helse. Den som ansettes forventes å ta del i utvikling av instituttets undervisningstilbud, inklusive etter- og videreutdanning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Den som ansettes må ha fagkunnskap innen flere av følgende områder:

 • systemutvikling og prosjektarbeid
 • programmering
 • UX-design
 • databaser og datamodellering
 • samskaping og tjenestedesign

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelestidpunktet. Det er et krav å beherske engelsk flytende både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • engasjement for undervisning
 • gode kommunikative evner
 • samarbeidserfaring
 • erfaring med veiledning på bachelor- og/eller masternivå

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For søkere med vitenskapelig bakgrunn, så vil en omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter danner basis for beslutning om ansettelse. Universitetet i Agder har signert på DORA erklæringen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor og kode 1011 førsteamanuensis, kr 660 000 – 715 000 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 590 000 – 650 000 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • ev. vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.12.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS