LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i helsesykepleie

Søknadsfrist: 27.06.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helsesykepleie, med arbeidssted Campus Kristiansand og/eller Campus Grimstad. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet startet masterutdanning i helsesykepleie høsten 2022, og i den forbindelse ønsker vi å rekruttere deg som har lyst til å jobbe med masterutdanning i helsesykepleie og bachelor i sykepleie. Stillingen innebærer selvstendige og varierte arbeidsoppgaver med undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå. 

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. 

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et ph.d. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelseSenter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Det må påregnes reising mellom campusene i forbindelse med møter og undervisning. Instituttet har moderne klinikklaboratorium med simuleringsenhet på begge virksomhetssteder. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innen instituttets bachelor- og masterprogrammer og videreutdanninger
 • Veiledning i praksisstudier
 • Forskning- og utviklingsarbeid og publisering og formidling av forskningsresultater

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Master i helsesykepleie eller videreutdanning i helsesykepleie med annen relevant mastergrad, fortrinnsvis innen helse- og sykepleievitenskapelige fagområder

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stilling som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktiskpedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, primært ved å gjennomføre UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Nyere relevant praksis fra helsestasjon eller skolehelsetjeneste.
 • Erfaring med forskning- og utviklingsarbeid 

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Høyt engasjement for arbeid med studenter
 • Samarbeidsevne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Selvstendig, løsningsorientert og kreativ 

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag 
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø 
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 745 500 – 808 500 brutto bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 745 500 – 808 500 brutto bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 703 500 – 756 000 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. 

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". 

Følgende må lastes opp elektronisk: 

 • CV
 • Attester og vitnemål 
 • Liste over publikasjoner
 • Inntil 10 vitenskapelige publikasjoner for vurdering 
 • For stilling som førsteamanuensis: Doktorgradsavhandling og eventuell dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • For stilling som førstelektor: Profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som førstelektor og dokumentasjon av inntil 10 forsknings- og utviklingsarbeid.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. 

Søknadsfrist: 27. juni 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS