LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i cybersikkerhetsledelse (Vikariat)

Søknadsfrist: 15.12.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.


Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig et vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i cybersikkerhetsledelse, som eventuelt også kan omfatte systemutvikling, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer for en periode på ett år.

Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse 1. august 2024

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire instituttet, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Mer informasjon om fakultetet.

Institutt for informasjonssystemer har 31 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og 11 stipendiater, to i postdoktorstilling og seks i bistilling som professor II. Instituttet tilbyr årsstudium, og bachelor-, master- og ph.d.-grad i informasjonssystemer og et masterstudium i ledelse av cybersikkerhet. Instituttet tilbyr også undervisning for grunnskolelærerutdanningen og i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk, samt etter- og videreutdanning (EVU) i informasjonssystemer. Mer om instituttet.

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter en førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i informasjonssystemer som primært skal bidra til instituttets undervisning og forskning i cybersikkerhetsledelse. Det kan også bli aktuelt å undervise i systemutvikling. Vi forventer at den som tilsettes vil delta i arbeid i Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), gjerne også i forskningsgruppen i systemutvikling. Den som ansettes forventes å ta del i utvikling av instituttets undervisningstilbud.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Den som ansettes må ha fagkunnskap innen flere av følgende områder:

 • cybersikkerhetsledelse og governance
 • etikk og cybersikkerhet
 • sikker systemutvikling
 • kommunikasjon i cybersikkerhet
 • cybersikkerhetsarkitektur
 • systemutviklingsmetoder

Det aller meste av undervisningen i Cybersikkerhet vil foregå på engelsk og det kreves derfor gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • engasjement for undervisning
 • gode kommunikative evner
 • samarbeidserfaring
 • erfaring med veiledning på bachelor- og masternivå
 • gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For søkere med vitenskapelig bakgrunn, så vil en omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter danner basis for beslutning om ansettelse. Universitetet i Agder har signert på DORA erklæringen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor og kode 1011 førsteamanuensis, kr 730 000 – 775 000 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 640 000-690 000brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • eventuell dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.12.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver HR Anna Cecilie Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 97 42 94 99, e-post anna.c.faravaag@uia.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS