Spennende jobbmulighet i forskningsgruppen Bunnsamfunn ved Havforskningsinstituttet!

Forskningsgruppeleder - forskningsgruppen Bunnsamfunn

Søknadsfrist: 01.11.2022

Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel 1100 ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter åtte forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Vi søker leder til forskningsgruppen Bunnsamfunn

Om stillingen

Er du den personen vi søker til å lede forskningsgruppen Bunnsamfunn inn i en spennede og utfordrende tid hvor både FNs havforsknings- og restaureringstiår stiller store krav til kunnskap og forståelse av hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet?

Vi søker en person som kan være en autoritet på fagområdet og presentere og profilere instituttet, samt bidra til nasjonal og internasjonal nettverksbygging. Instituttet har en matrise-struktur og sammen med programleder og forskere skal forskningsgruppeleder bidra til instituttets faglige strategi og utvikling i samarbeid med forskningsdirektører og stabsenheter. Spesielt skal forskningsgruppeleder med arbeidsplass i Flødevigen bidra til utvikling av forskningsstasjon Flødevigen.

Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Forskningsgruppe Bunnsamfunn har fokus på forskning, kartlegging og overvåking av bentiske marine økosystemer fra ålegress, tang og tare på grunt vann til korallrev og bløtbunnssamfunn på dypt vann. Forskning og overvåking skal understøtte vår nasjonale rådgivningsoppgave på økosystembasert forvaltning av hav og kystområder, hvor både klima og menneskelig aktivitet er viktige faktorer. Marin økologisk forskning er i rask utvikling, hvor nye teknologiske plattformer og automatiserte prosesser både utforderer og gir muligheter. Sterk floristisk og faunistisk kunnskap om bunnlevende organismer, koblet med økologisk forståelse og romlig modellering, er fellesnevnere i gruppen.

Arbeidet utføres fra våre store forskningsfartøy, i dykkerdrakt, i akvariehallen, på laboratoriet og fra kontorplasser i trivelig arbeidsmiljø. Bunnsamfunn har 35 ansatte fordelt med omtrent like mange medarbeiderer i Bergen, Tromsø og Flødevigen.

Arbeidsoppgaver

Forskningsgruppeleder skal bidra til instituttets faglige utvikling innen fagfeltet og gjøre dette gjennom å lede og motivere gruppens medarbeidere. Leder skal påse at medarbeidernes kompetanse blir tatt i bruk og utviklet i henhold til instituttets faglige strategi, samt gjennom rekruttering, stipendiater, master- og PhD-studenter, bidra til faglig utvikling og styrking av instituttets kompetanse og kapasitet. Leder skal se forskningstema innen bunnsamfunn i dyphav og på kyst i en helhetlig sammenheng og bidra aktivt til intern samhandling gjennom god kommunikasjon internt og eksternt. Engasjement og arbeidsglede er viktig for forsknings­formidling og vitenskapelig publisering. Forskningsgruppeleder har linjeansvar og personal- og HMS-ansvar for gruppens medarbeidere og skal utøve ledelse innenfor rammen av gjeldende lover, avtaler og virksomhetens retningslinjer.

Kvalifikasjonskrav

Til denne stillingen søker vi en person med PhD innen marinbiologi/-økologi eller tilsvarende. Annen utdanning sammen med lang og relevant erfaring, kan kompensere for krav til PhD-grad.

Søkere må kunne dokumentere relevant forskningskompetanse tilsvarende 1183 forsker/1013 professor eller 1110 forsker og ledererfaring, helst fra forskningsbasert virksomhet.

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Ønskelig kompetanse

 • Det er ønskelig at forskningsgruppeleder er en autoritet innen fagområdet benthiske økosystem og kan representere og profilere instituttet innen fagområdet
 • Erfaring med å lede store prosjekt nasjonalt og internasjonalt
 • Kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, både vitenskapelig og forvaltning

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss at leder er:

 • opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er løsningsorientert
 • kan arbeide strukturert, være god til å delegere og gi ansvar
 • evner å bruke det gode støtteapparatet HI tilbyr innen prosjekt- og personalledelse, og drift av gruppen

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning, samt et spennende og solid fagmiljø i Bergen, Tromsø og Flødevigen.
 • Kurs i ledelse og et profesjonelt støtteapparat for personaloppgaver og gruppedrift.
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftsidrettslag, med mulighet for trening i arbeidstiden, samt bedriftshytter.

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkeremed redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav, samt huke av for at du ønsker positiv særbehandling når du søker. Du kan lese mer om kravene her.

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes som 1111 forskningssjef i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. CV, vitnemål og andre relevante attester (samt publikasjonsliste hvis relevant) legges ved i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:

 • Forskningssjef Frithjof Moy på telefon 478 00 024 eller e-post [email protected], og
 • Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger på telefon 901 11 596, eller e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS