Spennende jobbmulighet ved Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus!

Forsker / Postdoktorstipendiat - Forskningsenheten / ARA FOU

Søknadsfrist: 19.04.2021

Sørlandet sykehus

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Forskningsenheten, Sørlandet sykehus HF (SSHF), lyser ut et engasjement som forsker / postdoktorstipendiat i 2 år (100% stilling), i prosjektet AgeSUD. Tiltredelse etter avtale og tidligst fra 01.06.2021.

Prosjektet AgeSUD er et samarbeid mellom Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), ved Universitetet i Oslo. Prosjektleder er Professor Thomas Clausen, leder ved SERAF, UiO og forskningsveileder ved ARA-SSHF.

AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Et kvantitativt datamaterialet er innsamlet og inngår i prosjektet. Denne stillingen skal inngå i prosjektets kvalitative delprosjekt. Det planlegges kvalitative fokusgruppeintervjuer av aldrende LAR pasienter og behandlere som jobber i LAR tjenestene. Postdoktor-stillingen vil inngå i en forskningsgruppe med flere involverte forskere. Postdoktoren blir ansatt ved Sørlandet Sykehus, men får daglig arbeidsplass ved SERAF, UiO, Oslo.

ARA er en avdeling i Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. ARA er organisert i fem døgnenheter med til sammen 73 senger, tre poliklinikker og en forskningsenhet. Det er totalt 230 årsverk i avdelingen fordelt på lokalisasjoner i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. ARA FoU har per i dag én forsker i fast stilling, én doktorgradsstipendiat, samt medarbeidere som gir forskningsstøtte.

SERAF er organisert under Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. SERAFs hovedfokus er klinikknær rusmiddelforskning og fagmiljøet er tverrfaglig og blant Europas fremst fagmiljø inne behandlingsforskning på opioid avhengighet. Ved SERAF er det mer enn 25 forskere tilknyttet og forskningen er organisert i forskningsgrupper, hvor forskningsgruppen LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) er den største gruppen.

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre kvalitativ datainnsamling blant pasienter i LAR om deres erfaring med ruslidelsen og behandlingen, sammen med bidragsytere fra brukerorganisasjon i fagfeltet.
 • Planlegge og gjennomføre kvalitativ datainnsamling blant ansatte i LAR tjenestene om deres opplevelse av aldrende LAR pasienters behandlingsbehov, og utfordringer i tjenesteapparatet.
 • Være førsteforfatter på minst 2 vitenskapelige artikler som skal publiseres internasjonalt.
 • Videreutvikle prosjektet i samarbeid med prosjektleder og øvrige involverte forskere og partnere.
 • Bidra til søknadsarbeid og gjennomføring av alle deler i prosjektet sammen med øvrige forskere i prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig eller relevant samfunnsvitenskapelig utdanning
 • Avlagt PhD innen relevante fagområder.
 • Klinisk og eller forskningsmessig erfaring fra rusbehandling vil vektlegges særskilt.
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk, prioriteres.
 • Dokumentert erfaring med skriftlig vitenskapelig framstilling er ønskelig.
 • Kandidater må ha erfaring fra kvalitativ forskningsmetode.
 • Erfaring med gjennomføring av kvalitative datainnsamling prioriteres

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og systematisk.
 • God gjennomføringsevne.
 • Er positiv og har gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • ARA, SSHF og SERAF, UiO er to av få klinikknære forskningsavdelinger i det norske rusfeltet.
 • Vi holder et høyt nivå på vår forskningsproduksjon og tilbyr tett forskningsfaglig oppfølging for den som blir ansatt.

Webcruiter-ID: 4363169163

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • John-Kåre Vederhus (Forsker ARA, PhD), 916 10 859
 • Thomas Clausen (Professor dr.med., UiO, Forskningsleder SERAF og forskningsleder ARA, SSHF), [email protected]
Powered by Labrador CMS