LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Utdanningsdirektør

Søknadsfrist: 15.03.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som utdanningsdirektør, med tiltredelse 01.08.24. Stillingen er knyttet til Utdanningsavdelingen og arbeidssted er Campus Kristiansand. Utdanningsavdelingen har også ansatte på campus Grimstad.

Høyere utdanning er i endring. Store deler av norsk arbeidsliv etterspør mer kompetanse, og det forventes at universitetene i økende grad tilbyr utdanning tilpasset ulike målgrupper. Den digitale utviklingen, blant annet innenfor kunstig intelligens, vil påvirke både innhold og arbeidsmåter i utdanningene.

Vi søker en utdanningsdirektør som er utviklingsfokusert, innovativ og strategisk, og kan bidra til at Universitetet i Agder også i framtiden lykkes med å være et relevant og attraktivt studiested som tilbyr utdanning av høy kvalitet og tiltrekker oss godt kvalifiserte søkere.

Utdanningsavdelingen består av ca. 70 medarbeidere. Avdelingen har, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, ansvar for strategisk utvikling og drift av ulike støttetjenester på utdanningsområdet.

Avdelingen består av fire seksjoner:

 • Seksjon for studieadministrative tjenester
 • Seksjon for internasjonalisering, læringsmiljø og opptak
 • Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring
 • UiA PULS – Pedagogisk utviklings- og læringssenter

De fire seksjonslederne rapporterer til utdanningsdirektøren, og inngår i dennes ledergruppe. Personal- og budsjettansvaret er tillagt utdanningsdirektøren. Seksjonslederne har den daglige personaloppfølgingen. 

Utdanningsavdelingen har sekretariatsansvar for Universitetets utdanningsutvalg, Læringsmiljøutvalget, UiAs nemnd for studentsaker, Skikkethetsnemnda og Språkpolitisk utvalg.

Utdanningsdirektøren inngår i universitetsdirektørens ledergruppe og universitetets kriseberedskapsutvalg, og samarbeider tett med viserektor for utdanning, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping og dekanene.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere, organisere og utvikle avdelingen
 • Kontinuerlig utvikle de studieadministrative tjenestene og kvalitetssystemet
 • Bidra til strategisk utvikling av utdanningsområdet
 • Gi råd til universitetsledelsen og fakultetene og Avdeling for lærerutdanning i utdanningsspørsmål
 • Ivareta sekretariatsoppgaver for aktuelle utvalg og nemnder
 • Sørge for god og effektiv gjennomføring av avdelingens økonomi- og personalforvaltning og øvrig administrativ virksomhet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Innsikt i utdanningspolitikk og rammene for universitetets virksomhet
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra likestillings- og mangfoldsledelse
 • God digital kompetanse, innsikt i relevante digitale trender og erfaring med tjenesteinnovasjon

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Analytisk, strategisk og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide både operativt og strategisk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør, kr. 966 300-1 055 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.03.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS