LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Dekan - Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 13.06.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Vil du være med og forme fremtidens lærere? Gjennom videre utvikling av kvalitetssterke utdanninger skal vi sammen legge til rette for at våre studenter kan bli verdens beste lærere! Vi utdanner lærere som tror på barn og unge og som har de nødvendige redskapene med seg for å lykkes i klasserom over hele landet.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % åremålsstilling som dekan for lærerutdanningene for en periode på fire år fra 01.01.24. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Lærerutdanningene ved UiA er organisert i en matrisemodell. Avdeling for lærerutdanning har ansvar for strategi og utvikling av helhet og sammenheng i universitetets lærerutdanninger, herunder også koordinering av etter og videreutdanning (EVU) og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

Avdelingen har sammen med fakultetene ansvar for å sikre profesjonsfaglige og yrkesrelevante utdanninger og etter- og videreutdanningstilbud for barnehager og skoler. Fakultetene har ansvar for fagene, undervisningen og forskningen. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 2.200 lærerstudenter og har ansvar for utvikling og drift av praksis til studentene.

Avdelingen driver flere utviklingsprosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og har i tillegg det koordinerende ansvaret for tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling for barnehager og skoler ved UiA.

Avdeling for lærerutdanning har 35 ansatte fordelt på tre studieteam, samt prosjektportefølje og administrasjon.

Avdelingen har studieledelse for følgende områder:

 • Barnehagelærerutdanninger
 • Grunnskolelærerutdanninger
 • Lærerutdanninger for 8.-13. trinn
 • FoU- koordinering

Dekan er avdelingens daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som er gitt av rektor, universitetsdirektør og Styret for lærerutdanningene. Dekanen har ansvar for at UiA tilbyr attraktive lærerutdanninger og bidrar til at lærerutdanningene i matrisen har gode, nytenkende og faglig sterke forskningsmiljøer. Dekan er tillagt økonomiansvar og personalansvar for avdelingen. Dekanens ledergruppe ved avdelingen består av avdelingsdirektør og studieledere.

UiA arbeider mye på tvers av både fagmiljøer og enheter, og vi har ambisjoner om enda mer tverrfaglighet i framtiden. Godt samarbeid med andre dekaner på andre fakulteter blir avgjørende for at universitetet lykkes.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • lede og utvikle virksomheten ved avdelingen og lærerutdanningene i matrisen
 • lede avdelingens faglig-strategiske arbeid med forskning, utdanning og formidling
 • sikre strategisk og bærekraftig økonomistyring
 • skape en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
 • bidra til UiAs strategiske arbeid, og sørge for at mål og resultatkrav følges opp i lærerutdanningene
 • være pådriver for å samle aktuelle faglige miljø med søkelys på kvalitet, profesjonskompetanse og yrkesrelevans på tvers av fakultetene
 • arbeide for likestilte, inkluderende og mangfoldige lærerutdanninger
 • lede og bidra til medbestemmelse og medvirkningsprosesser ved avdelingen
 • bygge relasjoner med eksterne samarbeidspartnere og spesielt med utdanningssektoren, barnehager og skoler om utvikling av partnerskap mellom aktørene

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • førstekompetanse fortrinnsvis innenfor avdelingens fagområde.
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner
 • god økonomi- og organisasjonsforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant og godt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • erfaring fra samarbeid med offentlig sektor og eller næringsliv
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender knyttet til forskning og utdanning

Personlige egenskaper

 • tillitsskapende og relasjonsbyggende
 • evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å engasjere og være en driver i utviklingen av utdanningene
 • evne til å fremme en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 1 020 000-1 190 000. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.06.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS