LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forskningstekniker - frøavl og gras til grøntanlegg

Søknadsfrist: 07.02.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Landvi
k ved Grimstad er NIBIO’s sydligste forskningsstasjon. Vi er 21 fast ansatte med arbeidssted på stasjonen. Forskingen på Landvik er fokusert innen engfrø og naturfrø, gras til grøntanlegg, kulturlandskap og biomangfold, grønnsaker og tidligpotet samt blå-grønt satsningsområde innen akvaponi systemer. I tillegg til forskningsaktivitet er NIBIO på Landvik også godkjent frøforegning for engfrø og naturfrø.

Som forskningstekniker hos oss vil du få ansvar for utførelse av feltforsøk, hovedsakelig innenfor frøavl (engfrø) og gras til grøntanlegg (sportsgras, golfbaner, fotballbane, hage) med mulighet for å bidra også innenfor de andre fagområdene vi har på NIBIO Landvik. Vi tilbyr mulighet for fordypning innenfor pågående prosjekt og samtidig fleksibilitet i forhold til deltakelse i andre relevante arbeidsoppgaver.

Stillingen innbefatter tett samarbeid i et sterkt kompetanse-miljø med to andre forskningsteknikere/ingeniører som jobber innen de nevnte fagfelt. Man vil få ansvar for feltoppgaver, men også noe laboppgaver, knyttet til forskningsprosjekt som ledes lokalt av to forskere innen frøavl og fem forskere innen gras til grøntanlegg.

Arbeidssted er NIBIOs forskningsstasjon på Landvik.

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede og utføre feltaktivitet innen tildelte prosjekt
 • Utførelse av praktisk arbeid med etablering og stell av forsøksfelt samt registreringer i henhold til forsøksplaner
 • Koordinering av feltarbeid, oppfølging og opplæring av sesongansatte
 • Bruk av maskiner og utstyr til jordarbeiding, stell av turfgras, innhøsting (tresking) og rensing av frø
 • Kan bli pålagt annen type arbeid utenfor vekstsesongen, som vedlikehold av bygg og anlegg
 • Oppgaver og ansvar i stillingen vil tilpasses kandidatens kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Fagutdannelse som agronom/gartner/landbrukstekniker eller tilsvarende eller bachelor/master innen plantefag, landbruksfag, biologi eller innen andre relevante fagfelt
 • Behersker godt norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B og T (traktor) eller er villig til å ta dette innen 1 år

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med planteproduksjon, skjøtsel av grøntanlegg/sportsgras eller produksjon av engfrø
 • Erfaring fra forsøksarbeid og oppfølging av prosjektplaner
 • Erfaring med å jobbe i et team og organisere sesonghjelp
 • Erfaring i bruk av landbruksteknisk utstyr (maskinkyndig)
 • Kjennskap til eller interesse for ny teknologi basert på GPS systemer og sensorteknologi
 • Erfaring i bruk av Excel og andre Office programmer
 • Autorisasjonskurs for Plantevern
 • Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig (forstå prosjektplaner i internasjonale prosjekter)

Ønskelige personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt, kommuniserer tydelig og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er praktisk anlagt og har teknisk innsikt
 • Du er selvstendig og liker å ta ansvar
 • Du er nøyaktig og metodisk og evner å følge opp komplekse arbeidsoperasjoner
 • Som person er du fleksibel og strukturert og har evne til fortløpende prioritering av oppgaver i henhold til skiftende værforhold og uforutsette hendelser

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som ingeniør (kode 1275), avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087), lønnstrinn 48-62 (kr 456.800 - 573.900 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Stasjonsleder Randi Seljåsen (Tel. 406 22 915),
 • Trond Pettersen (Tel. 918 24 828),
 • Geir K. Knudsen (Tel. 456 62 262)

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS