LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelige assistenter - Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Søknadsfrist: 04.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter vitenskapelige assistenter.

Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter.

Stillingene er et 2 års engasjement.

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

 • tilrettelegging og systematisering av kvantitative og kvalitative data
 • utforming og gjennomføring av surveys
 • analyse av data, herunder produksjon av tabeller og grafer
 • rapport- og artikkelproduksjon
 • koordinering av ulike surveys
 • administrasjon knyttet til AFIs prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende
 • gode ferdigheter i kvantitativ dataanalyse
 • erfaring med statistikkprogramvare, fortrinnsvis SPSS og/eller Stata
 • kompetanse på, og erfaring med, datatilrettelegging
 • god kjennskap til andre dataverktøy som Word og Excel
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god på å dokumentere og systematisere arbeidsflyt
 • tidligere erfaring med utforming av surveys og analyse

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er interessert i arbeidsforskning. Det er også viktig at du samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjekter.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en stilling som kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • spennende og utfordrende oppgaver i et godt og mangfoldig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, vitnemål og relevante attester
 • masteroppgaven din

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; [email protected], mob. 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Forskningsleder Knut Fossestøl, mobil 47400139
 • Forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm, mobil 92857524
 • Instituttdirektør Elisabeth Nørgaard, mobil 90074612

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 387 900 - NOK 451 700 per år i 100 % stilling, ved oppnådd mastergrad. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidsforskningsinstituttet er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/03893

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS