Spennende jobbmulighet ved Forskningsadministrativ avdeling ved Norges Handelshøyskole (NHH)!

Research Data Manager (rådgiver)

Søknadsfrist: 13.02.2022

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3 600 studenter og 450 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning.

Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomheten vår. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH - for deg som vil noe mer!

Brenner du for økonomiske eksperimenter og registerdata?

Om stillingen og senteret

Vi ser etter en fremragende Research Data Manager som kan være med å styrke vår posisjon som en av Europas fremste miljøer i anvendt arbeidsmarkedsøkonomi. Du vil få en sentral posisjon i utviklingen av forskningsinfrastrukturen ved senteret, og du vil i stor grad ha muligheten til å forme din egen stilling. Vi har behov for en selvstendig, løsningsorientert og initiativrik kollega som jobber strukturert med høy gjennomføringsevne.

Hovedformålet med stillingen er å gjøre det enklere for forskere ved FAIR å forske på registerdata. Som Research Data Manager vil du være ansvarlig for å administrere infrastrukturen for registerdata ved FAIR. Du skal oppdatere og videreutvikle en allerede eksisterende database, dokumentere data, kjøpe inn og tilrettelegge data på en hensiktsmessig måte. Etter hvert foregår også arbeidet i skjæringsfeltet mellom register-, survey-, og eksperimentelle data. Dette krever også et tett samarbeid og teambygging med Research Data Manageren på eksperiment-feltet.

Stillingen er plassert ved Forskningsadministrativ avdeling ved NHH og hører til Centre of Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR). FAIR er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges Forskningsråd. Formålet er å gjennomføre banebrytende forskning på ulikhet og rettferdighet. Senteret består av rundt 60 internasjonale forskere og ph.d.-kandidater, hvor de fleste er lokalisert i Bergen.

Hovedoppgaver vil være å

 • oppdatere og utvide databaser med testing og validering samt valideringsoppgaver på den eksisterende databasen
 • utforme søknader om godkjenninger/endringer nasjonalt og innen EU
 • rapportere om databruk til relevante myndigheter
 • tildele og kontrollere brukerkontoer og dokumentasjon av databasen

Du må regne med endringer i arbeidsoppgaver over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (relevant dokumentert realkompetanse kan i særlige unntakstilfeller erstatte utdanningskravet)
 • tre års relevant erfaring (Ph.d. basert på bruk av samfunnsvitenskapelige data kan oppfylle kravet om arbeidserfaring)
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk
 • gode datakunnskaper

Det er en fordel om du har

 • erfaring med bruk av databaser og statistikkprogrammer som Stata, R og lignende
 • kjennskap til registerdata
 • kunnskap om håndtering av persondata
 • erfaring med programmering
 • evne til å kommunisere godt med forskere og offentlige etater

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er initiativrik og kan gjøre en overordnet plan om til konkrete handlinger
 • er proaktiv i din kommunikasjon og kan gi råd om faglige problemstillinger
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe i et team i en større datalab
 • har evnen til å tilegne deg kunnskap innenfor forskjellige områder som jus, IT, etikk og statistisk metode

NHH tilbyr

 • varierte faglige utfordringer
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • inkluderende arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, bedriftshytte og gratis parkering

Stillingen har kode 1434 - rådgiver og er lønnet etter statens regulativ fra kr. 563 500 - 625 700 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent som innskudd i Statens Pensjonskasse. I tillegg betalar NHH som arbeidsgivar 10,9 prosent.

Generell informasjon

NHH legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte, om å søke stillingen uten hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og/eller hull i CV-en.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søkerne vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse:

 • Kjell Salvanes FAIR/NHH, tlf. +47 55 95 93 15, og Alexander W. Cappelen FAIR/NHH, tlf. +47 55 95 95 77

Søknadsfrist 13.02.2022.

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.nhh.no

Powered by Labrador CMS