LEDIG STILLING VED NINA

Veterinær – Dyrevelferdsansvarlig og rådgiver i feltforsøk med dyr

Søknadsfrist: 12.11.2020

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 285 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim nær NTNU på Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø, samt driver en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland og Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal.

Forskningen i NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner. Norske og internasjonale forskningsråd er også viktige finansieringskilder for våre forskningsprosjekter.

Mange av våre forskningsprosjektet innebærer merking av dyr og fisk som krever godkjenning etter dyrevernlovgivningen.

Vi søker en veterinær i fulltids stilling.

Konkrete eksempler på tema som vi ønsker at stillingen skal dekke:

• Drifte NINAs dyrevelferdsenhet og være NINAs primære kontaktperson mot Mattilsynet. Etterse at NINAs bruk av forsøksdyr er i henhold til forsøksdyrforskriften.

• Være NINAs navngitte veterinær i henhold til forsøksdyrforskriften.

• Veiledning ved utarbeidelse av og kvalitetssikring av forsøksdyrsøknader, samt sørge for rapportering til Mattilsynet.

• Håndtering av endringsmeldinger, klagesaker, varslinger og avvik knyttet til forsøksdyr spesielt og dyrevelferd generelt. Obduksjon kan inngå som del av avklaringsarbeidet knyttet til avvik i dyreforsøk.

• Ansvarlig for (re)godkjenning av forsøksdyrenhetene i NINA.

• Ansvarlig for at NINAs styringsdokumenter for dyrevelferdsarbeid er oppdaterte, herunder også vedlikehold av NINAs kvalitetssystem og intranettsider som omfatter dyrevelferdsarbeidet og veterinærtjenestene.

• Opplæring og kursing i forsøksdyrlære. NINA har etablert et opplæringssystem for studenter og feltpersonell samt oppdatering til forskere. Veterinæren har hovedansvaret for dette opplæringstilbudet.

• Diverse andre veterinærtjenester blant annet bestilling av medikamenter til ulike forsøk.

• Feltarbeid med immobilisering av ville dyr kan bli tillagt stillingen.

• Oppgaver knyttet til biosikkerhet og ansvar for NINAs laboratorier og stoffkartotek kan også bli tillagt stillingen.

Veterinæren vi søker er initiativrik, ansvarsfull og liker godt å samarbeide med andre. Du behersker norsk eller et annet nordisk språk både muntlig og skriftlig, og du liker å formidle kunnskap og resultater. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og er fleksibel overfor de ulike arbeidsoppgavene som stillingen innebærer. Erfaring med forsøk med ville dyr og samarbeid med Mattilsynet vil bli tillagt vekt.

Stillingen er knyttet til avdeling for terrestrisk økologi med arbeidssted i Trondheim.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad kan sendes elektronisk på e-post til [email protected] Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Henvendelser kan gjøres til:

Søknadsfrist 12. november 2020.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Powered by Labrador CMS