Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektkoordinator

Søknadsfrist: 29.05.2019

Vi søker en erfaren konservator til å koordinere og delta i flytting av unike gjenstander fra vikingtiden

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig et 2 årig engasjement som prosjektkoordinator for flytting av gjenstander fra museets vikingtidssamling. Vi søker en erfaren konservator som motiveres av å jobbe med varierte og spennende oppgaver i et til tider hektisk miljø.

Kulturhistorisk museum (KHM) arbeider med planlegging av et nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo, som vil være en utvidelse av det nåværende Vikingskipshuset. I påvente av startbevilgning over statsbudsjettet arbeider vi med planlegging av den museumsfaglige delen i det kommende, nye museet. Arbeidet er organisert som et prosjekt under "Nytt vikingtidsmuseum", og omhandler sikring og flytting av gjenstander i eksisterende Vikingskipshus før byggestart av nytt museumsanlegg. Prosjektet er kalt «Utflytting fra fjerde fløy i Vikingskipshuset».

Din hovedoppgave vil være å administrere og koordinere prosjektet, men du vil også aktivt utføre noe konserveringsarbeid. Du vil delta i et team bestående av arkeolog/magasinforvalter, arkeologiske konservatorer og fotografer (2D/3D) som skal registrere, dokumentere, konservere, pakke og flytte gjenstander for magasinering før byggingen av nytt Vikingtidsmuseum starter. Gjenstandene er fra Oseberg-, Gokstad- og Borregravene, og flere av dem er svært skjøre. Et viktig prinsipp er dermed at de skal håndteres færrest mulig ganger. Vi søker derfor en konservator som har god innsikt i å håndtere kompliserte arkeologiske gjenstander, og gjerne har erfaring fra revisjonsarbeid. Stillingen krever at du har gode organisatoriske evner da du skal koordinere flere arbeidsprosesser og ha ansvar for at prosjektet ferdigstilles til avtalt tid.

Arbeidsoppgaver

Prosjektkoordinator for flytting av gjenstander vil ha ansvar for å koordinere museets arbeid med å sikre, dokumentere og flytte vikingtidsgjenstander fra Vikingskipshuset til primært KHMs magasiner på Økern i Oslo, og til dels andre steder i Vikingskipshuset.

Prosjektkoordinator skal

 • ferdigstille detaljert prosjektplan for "Utflytting fra fjerde fløy i Vikingskipshuset"
 • koordinere og delta i teamet som skal revidere, tilstandsvurdere, fotografere, 3D-dokumentere, røntgenfotografere og flytte gjenstander fra fjerde fløy i Vikingskipshuset til museets magasiner
 • delta i delprosjektet «Sikring, klima og logistikk»
 • jobbe tett med forskere i det pågående Saving Oseberg-prosjektet ved håndtering av de alunkonserverte gjenstandene i tre
 • samarbeide med delprosjektet «Nye utstillinger» i planlegging av remonteringen av gjenstandene i den nye utstillingen i nytt Vikingtidsmuseum

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever godkjent konservatorutdanning på masternivå eller tilsvarende innen arkeologisk/kulturhistorisk materiale. Særlig relevant realkompetanse/erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk, dansk) eller engelsk
 • erfaring fra konservering av arkeologisk/kulturhistorisk gjenstandsmateriale
 • erfaring fra prosjektarbeid

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • god innsikt i konservering av arkeologisk gjenstandsmateariale med særlig vekt på tre
 • erfaring med revisjonsarbeid
 • erfaring med bruk av databaser
 • gode IKT-ferdigheter
 • førerkort for personbil

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig og organisert person som er leveransedyktig i forhold til frister. Du har gode samarbeidsegenskaper og er en "teamplayer" som kan motivere andre. Videre trives du med varierte oppgaver i et til tider hektisk miljø, du har høy arbeidskapasitet og godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som prosjektkoordinator (stillingskode 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 505 800 og kr 576 100, avhengig av erfaring og kompetanse
 • et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Andre opplysninger

Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og mobilnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen