LEDIG STILLING VED SINTEF

EnergiTrainee

Søknadsfrist: 08.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Har du interesse for energi og kraftsystemet, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?

Nå har du mulighet til å søke på vårt EnergiTrainee-program med oppstart i august 2022!

Som EnergiTrainee i SINTEF Energi blir du engasjert for en toårsperiode, og får tre opphold på 8 måneder hver i ulike bedrifter innenfor nettbransjen. Du starter i SINTEF Energi, og får mulighet til å ta et jobbopphold både i et nettselskap, og i et forvaltningsorgan eller en bransjeorganisasjon. Denne rotasjonen gjør vår Trainee-ordning særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes i samspill mellom forskere, industri, nettselskaper, regulatorer og virkemiddelapparat, og som EnergiTrainee får du førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet. Du vil dermed få et unikt perspektiv og bred erfaring allerede etter to år i arbeidslivet.

Våre samarbeidspartnere, som du har mulighet til å jobbe hos i løpet av perioden, er Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett, Statnett, NVE, DSB og Energi Norge.

Fullfører du en mastergrad innen energi/elkraft, og har interesse for kraftnett og nettvirksomhet? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en bransje i kraftig vekst
  • En unik mulighet til å bygge bred kompetanse, og til å bli kjent med nettbransjen fra ulike perspektiv
  • En rød tråd i utviklingen din og tett oppfølging hos oppholdsbedriftene
  • Kurs og konferanser med mulighet for nettverksbygging
  • Årlige EnergiTrainee-turer med mulighet for å bli bedre kjent og dele erfaringer med andre EnergiTraineer i SINTEF Energi.

Søknad med CV, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes til [email protected] innen 8. november 2021.

Stillingen krever at du behersker et nordisk språk (norsk, svensk, dansk) godt skriftlig og muntlig.

Se vår egen hjemmeside for mer informasjon om EnergiTrainee-ordningen.

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS