LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / rådgiver innen geoteknikk

Søknadsfrist: 23.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Byggegrunnen i Norge kan være utfordrende, og bygging krever god kunnskap om grunnforhold og metoder for fundamentering og stabilisering. Tilstrekkelig kunnskap om egenskaper til løsmasser og byggegrunn er viktig for en suksessfull planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av arealutnyttelser og utbygginger, og for å ivareta samfunnssikkerheten til kritisk infrastruktur. Klimaendringer påvirker risikobildet for bygd og planlagt infrastruktur nasjonalt og internasjonalt, med effekt på fundamenters bæreevne og økt fare for flom og skred. Digitalisering, maskinlæring og IoT er viktige, muliggjørende teknologier for forbedring og utvikling av nye løsninger. Det grønne skiftet utfordrer til å tenke nytt for å levere på flere av FNs bærekraftsmål også innen geofagene. I faggruppen Berg- og geoteknikk jobber vi målrettet innenfor disse temaene, og vi ønsker oss flere medarbeidere.

Vi søker etter deg som vil være med på å løse fremtidens utfordringer og finne nye, bærekraftige løsninger for samfunnet innen utvikling av stabilitet- og fundamenteringsløsninger av bygg, samferdselsinfrastruktur og andre anlegg i et klima- og nullutslippsperspektiv, og geotekniske usikkerhets- og risikovurderinger i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Arbeidsoppgaver

Du vil bli en del av et bredt og tverrfaglig fagmiljø med stor frihet til å utforme din egen hverdag og med store muligheter til sentrale oppgaver for industri og offentlige aktører i inn og utland.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innen:

 • innovasjon og utvikling innen geotekniske problemstillinger
 • tverrfaglig prosjektarbeid med norsk industri, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljø
 • prosjektgenerering, deltagelse og prosjektledelse i internasjonale forskningsprosjekter
 • forskingsbasert spesialrådgiving, tredje-partskontroller og oppdragsforskning for og med industripartnere og offentlige aktører nasjonalt og internasjonalt
 • nettverksbygging, markedskontakt og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

Du har universitetsutdannelse på MSc- eller PhD-nivå innen geoteknikk, med god kompetanse og erfaring innen flere av følgende felt:

 • fundamentering av bygg og anlegg
 • skråningsstabilitet, setning- og stabilitetsanalyser
 • flomskredovervåking, -modellering og utløsningsmekanismer
 • geofarer, sensorikk, varslingssystemer
 • geotekniske feltundersøkelser, instrumentering og overvåkning
 • grønne og klimavennlige løsninger, materialer og prosesser
 • analytiske metoder og numerisk modellering
 • digitalisering, maskinlæring, IOT
 • risiko- og pålitelighetsanalyser

Du som søker må være kunde- og løsningsorientert, ha et godt bransjenettverk og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Videre har du interesse for prosjektledelse, tverrfaglig forskningssamarbeid og faglig nettverksbygging, og du er kreativ, engasjert og inkluderende.

SINTEF gir sine medarbeidere

 • et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en virksomhet som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor seksti prosent av forskerne har doktorgrad
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS