Spennende jobbmulighet ved Justervesenet!

Målefysiker, gass og fluid måleteknikk

Søknadsfrist: 12.08.2022

Justervesenet

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings-og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit. Vi er totalt ca. 100 medarbeidere og har moderne kontorer og laboratorier ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til fem distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.


Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk, Meterkonvensjonen og OIML, er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC, og er partner i «European Partnership in Metrology», et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for to EU-direktiv.

Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Om stillingen

Til vår avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi nok en dyktig medarbeider. Avdelingen har 29 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, tilbyr kalibreringstjenester, sertifisering, kurs og konsulenttjenester.

Stillingen er knyttet til fagområdet gass- og fluidmåleteknikk på gruppe for fluid og masse. Personen vi ansetter er faglig sterk og går inn i en gruppe på 5 medarbeidere.

Gass- og fluidmåleteknikk er et framtidsrettet og viktig fagområde for næringslivet og samfunnet, og Justervesenet er engasjert i dette fagområdet. Ved å være med på utviklingen av måleteknikk for miljøvennlige energibærere, som hydrogen, er arbeidet også nært knyttet til det grønne skiftet. Gruppen deltar i flere europeiske forskningsprosjekter, og samarbeider med andre norske aktører. Videre vil stillingen omfatte ansvar for nasjonale referanser for måling av gass og fluid og fagansvar på området.

Arbeidsoppgaver vil omfatte

 • utvikling av fagområdet for gass- og fluidmåling, herunder målesystemer og metoder
 • deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter, internt og internasjonalt
 • utvikling av kalibreringstjenesten og utførelse kalibrerings- og måleoppdrag
 • deltakelse i internasjonalt samarbeid

Vi vil ansette en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning som MSc, PhD eller tilsvarende innenfor ett eller flere av områdene fysikk, termodynamikk, strømningslære, eller tilsvarende

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra industri eller forskning
 • erfaring med gass- eller strømningsteknologi
 • erfaring fra prosjektarbeid/-ledelse

Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Les gjerne mer om våre aktiviteter og tjenester på vår hjemmeside under fanen Måleteknikk - Fluider – volum og flow.

Vi ønsker en kollega som

 • er faglig sterk
 • er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • er nysgjerrig med et ønske om personlig og faglig utvikling
 • har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • tar initiativ og arbeider selvstendig

Vi kan tilby

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som over-/senioringeniør fra kr 500 000 til kr 725 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til sammenhengende yrkeskarriere.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR. Vi gjør oppmerksom at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved kontakt med:

 • Gruppeleder Pekka Neuvonen, telefon 64 84 84 84, eller
 • Avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein, telefon 64 84 84 84

Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad/CV via knappen «Søk stillingen» på denne siden, innen 12.08.2022. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknadene skal merkes med referansekode NL 22-3.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS