LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Feltarkeologer

Søknadsfrist: 11.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter arkeologer til inntil fire forvaltningsstillinger ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Arbeidsoppgavene innebærer hovedsakelig feltarbeid og rapportering i forbindelse med arkeologiske forvaltningsundersøkelser. Annet musealt arbeid knyttet til feltarbeidet kan også være aktuelt, eksempelvis saksbehandling og metodeutvikling.

Stillingene er fullt ut eksternt finansiert, primært av lovpålagte oppgaver iht. kulturminneloven.

Hovedoppgaver

 • utføre feltarbeid
 • funnhåndtering
 • digital innmåling og databehandling i Intrasis
 • etterarbeid og rapportering
 • annet musealt arbeid knyttet til eksternt finansiert feltarbeid

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • mastergrad i arkeologi
 • bred erfaring fra arkeologiske undersøkelser
 • feltledererfaring, inklusiv erfaring fra rapportering
 • førerkort, minimum klasse B
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • kjennskap og erfaring fra forvaltningsarkeologi i Rogaland
 • erfaring med Intrasis, fotogrammetri og annen digital feltdokumentasjon
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er selvstendig, serviceinnstilt, effektiv og strukturert
 • populærvitenskapelig og/eller vitenskapelig formidlingserfaring og publisering

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • mulighet for å jobbe med arkeologiske materiale fra en av Norges arkeologisk rikeste fylker
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som avdelingsingeniør/rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kode 480.000-540.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, epost [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS