Stilling:

Rådgiver studieadministrasjon, vikariat

Søknadsfrist 20. september 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som rådgiver innenfor studieadministrasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen dedikert til Instituttt for sosialfag. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og ansettelsesperioden er for ett år med mulighet for forlengelse.

Hovedarbeidsoppgaver

 • utredning- og analyseoppgaver
 • saksforberedelse og sekretariatfunksjoner til utvalgsmøter
 • representere universitetet overfor samarbeidspartnere i inn- og utland
 • informasjonsarbeid, herunder utvikling og vedlikehold av nettsider og sosiale medieplattformer som profilerer studietilbud
 • saksbehandling av studentsaker

Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på mastergrads- eller hovedfagsnivå
 • erfaring med administrativt arbeid innenfor høyere utdanning
 • god kjennskap til internasjonale utdanningssystemer

Videre vil det bli lagt vekt på at du

 • kan arbeide selvstendig, og i team
 • er systematisk og løsningsorientert
 • gar god fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • har mulighet for en del tjenestereiser i inn og utland

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • fleksibel arbeidstid, og gode pensjons- og velferdsordninger
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden, sportsanlegg på campus
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1434, kr 488.000-586.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost [email protected].

Universitetet i Stavanger har få menn i rådgiverstillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved samfunnsvitenskapelige fakultet, Instiutt for sosialfag.
 • Stillingen inngår i fakultetets samlede administrative ressurser og kan ved særskilt behov disponeres uavhengig organisatorisk tilknytning innenfor fakultetet
 • Kontorsjef ved Institutt for sosialfag er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

 • fag- og studiesaker
 • profilering og studentrekruttering
 • kvalitetsutvikling
 • prosjektstøtte

3. Arbeidsoppgaver

 • utføre utrednings- og analyseoppgaver
 • saksforberedelse og sekretariatfunksjoner til utvalgsmøter
 • representere UiS overfor samarbeidspartnere i inn- og utland
 • informasjonsarbeid, herunder utvikling og vedlikehold av nettsider og sosiale medieplattformer som profilerer studietilbud
 • saksbehandling av studentsaker

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen