LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studentassistent - DigTekLab

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.


USN’s nyeste tilskudd i lærerutdanningen heter DigTekLab. Den skal gi studenter, elever og lærere mulighet til å heve sin digitale kompetanse, og være en åpen arena for utforskning, læring og skapning. Dette er et framtidens klasserom, sier Elin Bøen, leder for det nye læringsrommet på campus Notodden.


Mer informasjon om DigTekLab finner du på våre nettsider.

Ved DigTekLab er det ledig midlertidig stilling som Studentassistent

Om stillingen

Er du digitalt kyndig og ellers nevenyttig? Liker du å utforske og lære sammen med andre? Vil du være med å bidra til at studenter, ansatte og praksisfeltet kan utforske, skape og lære i teknologirike omgivelser? På DigTekLab jobber vi med å fasilitere og legge til rette for læringsprosesser i fremtidens læringsarena. Noen av områdene vi arbeider med er PfDK (profesjonsfaglig digital kompetanse), programmering, lyd&bilde, skaperverksted, og VR. Vi er nå ute etter flere bidragsytere til vårt team.

Ved Fakultet for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det i vårsemesteret ledig minst to midlertidige stillinger som studentassistent. Det vil være mulig med ytterligere tilsetting for skoleåret høst/vår 22/23. Vi har allerede to studenter i teamet, fra GLU og estetiske fag, og nå oppfordrer vi deg som studerer på BLU eller spesialpedagogikk til å søke.

Stillingen er knyttet til læringsarena DigTekLab, Campus Notodden og nærmeste overordnede er prosjektleder. Hovedarbeidssted er p.t. på DigTekLab.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil kunne være:

  • Støtte og veiledning i praktiske øvelser og undervisningen på DigTekLab.
  • Veiledning av ansatte og studenter som ønsker støtte i bruk av utstyret på DigTekLab, eller som trenger en pedagogisk og digital sparringspartner.
  • Praktiske og administrative oppgaver knytta til labben og undervisning
  • Oppfølging og veiledning knytta til tema rundt PfDK (Profesjonsfaglig digital kompetanse)
  • Arbeidstiden vil kunne variere mellom dagtid og ettermiddag/kveld, men vi tilpasser etter planer for studiet ditt. Stillingen gjelder inntil 120 t i semesteret, i snitt rundt 4 t per uke.

Studentassistentene samarbeider tett med prosjektleder og faglærere om opplegg på DigTekLab og får nødvendig opplæring/faglig oppfølging knytta til de temaene som skal følges opp.

Kvalifikasjoner

  • Studenter som normalt har kommet lengre i studiet tilsettes som veiledere for studenter som har kommet kortere i studiet.
  • Studentassistentene må være aktive studenter ved USN.
  • Studentene må ha vist normal progresjon og gode kvalifikasjoner i det fagområdet de tilsettes i.
  • Studentassistene må kunne kommunisere godt med faglærere og studenter, og bidra til klargjøring av faglige krav og forventninger til studentene.

Arbeid som studentassistent gir ikke godkjent fravær fra praksisstudier.

Lønn og vilkår

Studentassister avlønnes normalt som studentassistent kode 1429 lønnstrinn 22 (uten bachelor) og 24 (med bachelor).

Den som ansettes vil måtte føre timelister som grunnlag for lønnsutbetalinger.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Studenter tilknyttet barnehagelærerutdanningen (BLU) og spesialpedagogikk oppfordres til å søke.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

  • Prosjektleder på DigTekLab, Anita Flaen Mæland, epost/tlf: [email protected] / 99203334

Kom gjerne innom på laben dersom du har noen spørsmål.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

I søknaden ønsker vil vi gjerne vite litt om deg, hva du studerer og hvor du er i studieløpet. Hva gjør at du har lyst til å bidra i teamet på DigTekLab? Legg også med CV og 1-2 referanser som kan kontaktes.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS