Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektleder på DigTekLab

Søknadsfrist: 07.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.


Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig inntil to midlertidige stillinger som Prosjektleder på DigTekLab

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en midlertidig prosjektlederstilling i 60 til 100 % stilling med ansettelsesperiode på to år. Stillingen lyses ut i 60-100%, og vi vil vurdere å dele stillingen mellom to personer avhengig av søkernes kvalifikasjoner. Det er ønskelig at den som tilbys stillingen kan tiltre så raskt som mulig, og senest fra 04.01.2021.

Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU), og vil rapportere til visedekan eller instituttleder. Hovedarbeidssted er DigTekLab på Campus Notodden. Noe reising mellom studiestedene kan være aktuelt.

DigTekLab er en teknologirik sone som brukes av lærerutdanningene ved USN, men også av andre studieprogrammer og eksterne aktører. Med rommet har studenter, ansatte og praksisfeltet fått en arena som inviterer til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Blant annet finnes det utstyr som brukes for å få erfaring med koding/ programmering, Virtual Reality, dataspill, musikk og medieproduksjon. DigTekLab er også en arena for å arrangere makerspace (skaperverksted).

Stillingen er administrativ men det er samtidig avgjørende med digital innsikt og pedagogisk forståelse, som gir gode forutsetninger for samarbeid med fagmiljøene som brukere av DigTekLab. Den som tilsettes må kunne drifte og videreutvikle DigTekLab som undervisningssone i Notodden og for de andre studiestedene som ikke har tilsvarende fasiliteter. Dette gjøres i samarbeid med styringsgruppen for DigTekLab. Prosjektlederen for DigTekLab vil ha tett faglig samarbeid med enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU). eDU skal legge til rette for utdanningsfaglig kompetanseutvikling i samarbeid med fakultetene. Stillingen krever kontinuerlig oppdatert kompetanse i eksisterende og nye systemer, og en proaktiv og innovativ holdning til arbeidsoppgavene.

Vi søker en engasjert og dyktig person som kan videreutvikle DigTekLab i tråd med fakultetets strategier.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Driftsoppgaver som innebærer innkjøp og vedlikehold av utstyr, planlegge arrangementer, organisere tilgang til DigTekLab for faglige, studenter og eksterne brukere.
 • Ansvar for å lede og veilede studentassistenter og andre fagpersoner som er knyttet til DigTekLab.
 • Veiledning av ansatte og studenter som ønsker støtte i bruk av utstyret på DigTekLab, eller som trenger en pedagogisk og digital sparringspartner.
 • Delta på møtene til styringsgruppen og samarbeide med styringsgruppen om strategiarbeid.
 • Budsjettansvar for DigTekLab.
 • Bidra til digital kompetanseutvikling i fakultet i tett dialog med eDU.
 • Bidra i opplæring, kurs og veiledning av teknologien som er på DigTekLab.
 • Dokumentere og videreformidle erfaringer og kompetanse fra arbeidet på DigTekLab slik at det blir tilgjengelig for ansatte og studenter på alle campus og eksterne.
 • Bidra til å bygge nettverk mellom brukere av DigTekLab: praksisfeltet, studenter, ansatte, forskningsgrupper m.fl.
 • Samarbeide med IT og infrastruktur om drift og vedlikehold av utstyr.
 • Delta i USNs arbeid med å bli toneangivende nasjonalt når det gjelder satsing og kompetanse på PfDK.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, på mastergradsnivå eller tilsvarende.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning. Vi oppfordrer derfor søkere med relevant realkompetanse å søke. Realkompetanse kan f.eks. være erfaring med utviklingsarbeid i PfDK fra barnehage eller skole, eller tilsvarende prosjekter i høyere utdanning.
 • Erfaring i prosjektledelse.
 • Relevant administrativ eller pedagogisk erfaring, i tillegg til høy digital kompetanse og teknisk forståelse.
 • Kunnskap om /erfaring fra pedagogisk anvendelse av IKT i undervisning og læringsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Praktisk pedagogisk kompetanse eller veiledningskompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress,

Vi søker medarbeidere som er løsnings - og utviklingsorientert, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som prosjektleder (kode 1113): kr 532 300 – 704 900 pr. år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS