Åkerblå AS har en ledig spennende stilling!

Taksonom

Søknadsfrist: 25.09.2020

Åkerblå AS

Åkerblå AS inngår i Åkerblå Group og er et fremoverlent konsulentselskap i vekst. Vår aktivitet innen fiskehelse, miljø- og tekniske tjenester har gjort oss til et av havbruksnæringens ledende tverrfaglige kompetansemiljø. Konsernet ledes fra vårt hovedkontor på Frøya og består av ca 140 ansatte innen veterinærmedisin, marinbiologi, oseanografi, ingeniørvitenskap og administrativ ledelse fordelt på 14 kontorer langs hele norskekysten fra Alta til Haugesund. Åkerblå skal bidra til kunnskapsbasert havhelse ved å sikre et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder. I bunn ligger kjerneverdiene våre; kompetanse, tillit, handlekraft og lønnsomhet!

Vi er i stadig utvikling og søker nå vår nye Åkerblå’er i stilling som Taksonom

Vår nye Åkerblå’er har interesse for marine bunndyr og miljøspørsmål i marint miljø. Du vil være involvert i bunndyrsundersøkelser som i hovedsak utføres for å kartlegge miljøtilstanden i en resipient og overgangssonen til havbrukslokaliteter. Utførelse skjer ved bruk av vitenskapelige metoder hvor man gjennomfører artsbestemmelse av bløtbunnsfauna og gjør faglige vurderinger basert på den totale undersøkelsen som sammenstilles i en endelig rapport. Laboratoriet for taksonomi er lokalisert ved avdelingen i Trondheim hvor vi et sterkt fagmiljø innen marine bunndyr bestående av en engasjert og interessedrevet gruppe taksonomer. Aktuelle oppgaver innbefatter i tillegg til taksonomi, rapport- og prosjektarbeid.

Kvalifikasjoner

  • Master Marinbiologi eller PhD innenfor fagområdet
  • Kommunisere godt fagterminologi på norsk og engelsk (skriftlig/muntlig)

Egenskaper

  • God gjennomføringsevne
  • Løsningsorientert
  • Stå-på-vilje og interesse for faget
  • Samarbeidende

Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring fra identifisering av bunnlevende evertebrater, der kompetanse på Echinodermata, Crustacea og/eller Polychaeta er av spesiell interesse. Flere av våre undersøkelser utføres etter standarder og veiledere hvor kunnskap og erfaring med disse er fordelaktig. Tidligere erfaring fra konsulentvirksomhet og rådgivning innen miljørelaterte prosjekter vil vektlegges.

Som vår nye Åkerblå’er har du ambisjoner om å videreutvikle deg i Åkerblå, både faglig og personlig. Vi kan tilby deg et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser. Vi er en bedrift som stadig utvikler oss innenfor våre fagområder og ser etter deg som vil være med oss å nå våre målsetninger.

Arbeidssted : Trondheim

Søk på stillingen

Kontakt:

Link til annonsen

Powered by Labrador CMS