Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektstilling (2-årig) i læringsfremmende teknologi

Søknadsfrist: 15.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig prosjektstilling for 2 år i læringsfremmende teknologi. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen i Tromsø, Campus Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Mer om stillingen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ønsker å styrke den digitale kompetansen hos våre undervisere, og ta i bruk læringsfremmende teknologi og metoder i alle våre undervisningsprogram.

UiT bruker Canvas som læringsplattform, Wiseflow som eksamensverktøy, og Leganto for å publisere pensumlistene.Den to-årige prosjektstillingen er lyst ut for å videreutvikle bruken av blant annet disse digitale plattformene, ivareta koordinering og videreutvikling av fagmiljøene.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha:

 • Utdanning på minimum bachelornivå.
 • God kunnskap om norsk høyere utdanning.
 • Svært gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Les hvordan du kan dekke språkkrav

Søkere med en eller flere av følgende kompetanser vil ha en fordel:

 • God administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas, Leganto, Wiseflow eller liknende.
 • Undervisningserfaring eller annen relevant erfaring fra norsk høyere utdanning.
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt
 • Evne og lyst til å utvikle tjenestene og kompetansen innen utdanningsvirksomheten ved UiT i samarbeid med andre

Vi tilbyr

Lønn etter statens regulativ i kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av norskkunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen