Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Engasjement (1-årig) som ledende forskningstekniker - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Søknadsfrist: 02.07.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som ledende forskningstekniker tilknyttet Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT). Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) og tilknyttet forskningsgruppen nordlige populasjoner og økosystemer.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • forskningsgruppen for nordlige populasjoner og økosystemer ved forsker Eeva Soininen, epost: [email protected], tlf. 77646392

Mer om stillingen

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT) er en langsiktig satsning ved UiT som nå er i en oppbygningsfase. Sentralt i dette utviklingsarbeidet er også prosjektet COAT Tools, samt fagsystemet for god økologiske tilstand (GØF) som COAT skal levere data til.

Fagområde for stillingen er økologi. Arbeidsoppgaver er delt mellom databehandling og feltarbeid. En viktig del av arbeidet er å bearbeide eksisterende COAT-datasett om til formater som er kompatible med COAT sin nyutviklede dataportal samt indikatorer for GØF. Det forventes også at forskningsteknikeren deltar i relevant utviklingsarbeid innen COAT Tools. Feltarbeid innebærer både forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av feltarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha mastergrad i økologi eller tilsvarende relevant disiplin. Det forutsettes erfaring med utarbeidelse, strukturering og dokumentasjon av R-skripter og håndtering av store og tildels komplekse datasett, samt felterfaring fra arktiske områder. Det anses som en fordel at søkeren har erfaring med å bruke automatiske bildegjenkjenningsalgoritmer samt håndtering av data fra nær-infrarød-spektroskopi (NIRS). Kjennskap til GØF anses også som en fordel. Det anses videre som en fordel at søkeren har taksonomisk og naturhistorisk kunnskap om de artssamfunn som COAT dreier seg om. Vi søker etter en person som arbeider godt og strukturert.

Språk

Søkeren må ha gode kunnskaper i engelsk. Norskkunnskaper er en fordel. Les hvordan du kan dekke språkkrav.

Vi tilbyr

Lønn etter statens regulativ i kode 1514 ledende forskningstekniker.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanser med kontaktinformasjon
  • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen