LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studierådgiver - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 27.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Handelshøgskolen ved UiT

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det ledig en 100% stilling som rådgiver for fast ansettelse. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Alta og vil ha spesielt ansvar for nettstudiene.

Handelshøgskolen ved UiT er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 2300 studenter og 150 ansatte.Nettstudentene i Alta teller over 1000 studenter og fordeler seg på nettstudiene: Bachelor i økonomi og administrasjon, 1-årig bedriftsøkonomi, 1-årig ledelse, 30 stp. prosjektledelse og 30 stp. økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling. Eksamen arrangeres på fem ulike UiT-campuser (Alta, Tromsø, Harstad, Narvik og Kirkenes), tre studiesentre (Nord-Troms, Midt-Troms og Vadsø), i tillegg til en stor eksamenslokalitet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert medarbeider som skal bidra på Handelshøgskolens nettstudier, i første rekke på bachelorprogrammet.

Dette innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det studieadministrative området innenfor nettutdanningene
 • Bidra inn i søknader og være ansvarlig for å utarbeide analyser/rapporter til fakultetet og nasjonale utvalg
 • Sentral ressurs i programstyret for nettutdanningene
 • Særlig oppfølging og veiledning av studenter på bachelorgraden i økonomi og administrasjon (nettbasert)
 • Jobbe teambasert med administrasjon av eksamen på nettstudiene
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av Handelshøgskolens profilering av nettutdanningene
 • Bidra i fakultetets team for læringsmiljø og studiekvalitet

I tillegg skal stillingen bidra til å dekke andre studieadministrative oppgaver etter behov. For eksempel søknad om innpassing, tilrettelegging og lignende. Stillingen kan også bli tillagt ansvar for nettutdanninger som ledes fra andre campus.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Assisterende instituttleder i Alta, Jørund Greibrokk,tlf. 784 50461, mobil 922 07 447, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad
 • Meget god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig samt gode engelskkunnskaper
 • Relevant erfaring
 • God digital kompetanse og forståelse

Fordel ved ansettelse:

 • Erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Canvas, WiseFlow, Skype eller lignende systemer
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis økonomisk-administrativ fagkrets

Personlige egenskaper vi søker:

 • Kan jobbe godt selvstendig og ta ansvar innenfor det studieadministrative området
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, løsningsorientert fokus
 • Jobber effektivt og strukturert, håndterer høyt arbeidstempo i perioder
 • Positiv og åpen i møte med nye oppgaver og utfordringer så vel som i møte med studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS