Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Feltarkeologer på forvaltningsarkeologiske prosjekter sesongen 2020

Søknadsfrist: 19.03.2020

Om stillingen

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vi har behov for arkeologer på forvaltningsarkeologiske prosjekter sesongen 2020 (mai-september). Prosjektene foregår i ulike deler av regionen, og omfatter materiale fra flere perioder av forhistorien. De største prosjektet vil være veiprosjekt E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen, der Universitetsmuseet over flere år skal undersøke kulturminner langs Tjeldsundet og Gullesfjorden i nordlige Nordland-sørlige Troms. De berørte lokalitetene spenner i tid fra eldre steinalder til nyere samiske kulturminner, og omfatter i all hovedsak ulike typer boplasser.

Første ansettelser vil kunne skje innen utgangen av april. Etter første tildeling vil feltarbeid kunne bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er tillagt ansvar for arkeologisk feltarbeid, og i noen grad oppgaver knyttet til etterarbeid.

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Utgraving og dokumentasjon i felt
 • Håndtering av funn, prøver og data
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte:

Kvalifikasjoner

For tilsetting som feltleder stilles krav om mastergrad i arkeologi, erfaring med utgravning innen Norden, førstehjelpskurs gjennomført i løpet av de siste 3 år, og førerkort klasse B. Det vil legges vekt på erfaring med digital innmåling, fotogrammetri og GIS.

For tilsetting som feltarkeolog stilles krav om minimum BA i arkeologi. Det vil legges vekt på erfaring med utgravning.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss søkere

 • Som liker å jobbe i team og trives i sosiale fellesskap
 • Som er fleksible og løsningsorienterte
 • Som har interesse for faglig egenutvikling

Vi tilbyr

 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i kode 1514 ledende forskningsteknikker eller kode 1512 forskninsteknikker , avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.
 • Reiseutgifter dekkes etter gjeldende regelverk.
 • Fast månedslønn og betalt hjemreise 1 gang i måneden for tilsatte med kontrakt utover 2 måneder.
 • Kurs og opplæring etter gjeldende regelverk.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø.
 • Vi tilstreber å tilby mest mulig sammenhengende og langvarige engasjementer.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er regulert av Lokal Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede engasjementer og oppdrag ved feltarbeid (feltavtale) ved UiT Norges arktiske universitet.

Søknaden

I søknaden ønsker vi at du oppgir

 • Ønsket stilling (feltleder og/eller feltassistent).
 • Eventuelle særlige faglige interesser (perioder/materiale/metoder).
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid.
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring. Spesifiser andel erfaring som feltleder/feltassistent, og andel erfaring med registreringsarbeid/utgravningsarbeid.
 • I forbindelse med tildelingen vil det bli foretatt en lønnsplassering. Legg derfor ved dokumentasjon av utdanning og relevant arkeologisk tjenesteansiennitet.
 • Søkere som får tilbud om engasjement vil bli kontaktet.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, "hull i CV" og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen